nieuws

Aantal klachten over VROM daalt met 33%

bouwbreed

Het aantal klachten dat de Nationale Ombudsman in 1993 heeft gekregen over het ministerie van VROM is “meer dan evenredig” gedaald ten opzichte van 1992. Vorig jaar zijn er 33% minder klachten ingediend.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Ombudsman mr. drs. M. Oosting, dat gisteren aan Kamervoorzitter Deetman is overhandigd.

In totaal werden 99 klachten over VROM ontvangen. Er verschenen 45 rapporten, waarvan 32 over het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting.

De ombudsman kwam 27 keer tot het oordeel dat de handelwijze van het DGVH geheel of deels “niet behoorlijk” was. Negen rapporten hadden betrekking op de uitvoering van de Individuele Huursubsidie; zeven zijn opgesteld over de Beschikking Geldelijke Steun eigen woning 1984

Afhandelingstermijn

In eerdere jaarverslagen werd aandacht geschonken aan de lange afhandelingstermijn bij bezwaar- of beroepsprocedures door het ministerie. Ondanks een eerdere toezegging de proceduretijd te bekorten tot zes maanden liet de minister in 1993 weten dat de behandelingsduur een half jaar tot een jaar zal toenemen ten gevolge van een inhaalslag op de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. Oosting noemt deze situatie “niet aanvaardbaar”.

Over het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontving de Nationale Ombudsman 115 klachten. Er werden 40 rapporten uitgebracht. Daarvan hadden er vijf betrekking op de Rijkswaterstaat.

Een rapport handelde over de inspraakprocedure PKB en de ponota/mer voor de Betuwelijn. De klacht werd deels gegrond verklaard.

Ontslagvergunning

In het jaarverslag wordt verder opgemerkt dat werkgevers te makkelijk een vergunning krijgen om personeel te ontslaan. Uit het oordeel van de ombudsman blijkt dat de kantoren voor arbeidsvoorziening in ontslagzaken te weinig natrekken of de informatie van de ondernemer wel deugt.

Zij stellen nauwelijks of geen onderzoek in naar de achtergronden van een door een be gewenste beeindiging van een dienstverband. Alle klachten die Oosting van individuele werknemers kreeg over ontslag-affaires, bleken geheel of grotendeels gegrond.

Reageer op dit artikel