nieuws

Zes mln voor verbetering infrastructuur toervaart

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Gabor van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft als coordinerend bewindsman voor de recreatietoervaart ruim f. 6 miljoen subsidie toegezegd voor de verbetering van de infrastructuur.

In samenwerking tussen dit ministerie en die van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en VROM is in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma BRTN voor 1994 een totale rijksbijdrage van ruim f. 6 miljoen opgenomen. De volgende infrastructurele poen zullen hierbij in uitvoering worden genomen: de verhoging van de Boltbrug in de Groningse gemeente Ten Boer (f. 700000), baggeren Dokkummer Grootdiep (f. 260000), afstandbediening Engwierum en Ee (f. 350000), verbetering Driewegsluis eerste fase (f. 375000), afronding van het aquaduct Akkrum (f. 500000), afstandbediening bruggen Beulakerwijde-Steenwijk (f. 150000), volautomatische bediening bruggen Ossenzijl-Steenwijk (f. 250000), het beweegbaar maken van de Heerebrug bij Steenwijk (f. 750000) in de provincie Overijssel, het maken van een sluis in de Larservaart (f. 900000) in de provincie Flevoland, het maken van een nieuwe sluis in de Heinoomsvaart in plaats van de bestaande Oud-huizersluis (f. 915000) het starten met de eerste fase van het plan Gouda-Havenstad, te weten het bereikbaar maken van de stad Gouda per boot (f. 500000) in de provincie Zuid-Holland, automatisering Kloosterdijksluis (f. 120000) in de provincie Noord-Holland, ondersteuning van het po ‘SOMER-LIFt’ (Samen Over Maas en Rijn) (f. l75000) in de provincies Gelderland en Noord-Brabant en tenslotte het realiseren van wachtplaatsen in het Kanaal door Walcheren (f. 260000) in de provincie Zeeland.

Het programma is opgesteld door de Stuurgoep BRTN, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk en van de provincies, in nauwe samenwerking met de belangenorganisaties (ANWB, KNWV, Hiswa) en Unie van Waterschappen.

Reageer op dit artikel