nieuws

Wereldhave toont meer interesse voor winkels

bouwbreed

De onroerend-goedmaatschappij Wereldhave zal in 1994 veel aandacht geven aan uitbreiding van de beleggingen, vooral in de winkelsector in West-Europa.

Het fonds is zeer terughoudend als het gaat om investeringen in de kantoorsector.

Dit heeft directeur ing. G.C.J. Verweij, directeur Wereldhave, vrijdag gezegd in een toelichting op de gang van zaken. Het fonds streeft dit jaar weer naar verdere versterking van het eigen vermogen door middel van onderhandse plaatsingen.

Het kan het geld goed gebruiken voor nieuwe beleggingen. In de tweede helft van vorig jaar wist Wereldhave onderhands 1,2 miljoen aandelen onderhands te plaatsen. Uit de beleggingsportefeuille blijkt dat het aantal beleggingen in de winkelsector gestaag groeit. Mede als gevolg van de aankoop van enkele centra is het percentage opgelopen van 29 naar 35.

Deze groei ging ten koste van de investeringen in de kantoren. Van het belegt vermogen is 58 procent gestoken in kantoren. Ten opzichte van 1992 is dat wel een daling van 7 procent. De leegstand is nog steeds fors meent Wereldhave, ofschoon hier en daar een lichte verbetering merkbaar is. Dit geldt onder meer voor het Verenigd Koninkrijk, waar de huren stabiel zijn en de vraag licht stijgt.

Wereldhave verwacht dit jaar in ieder geval een verdere stijging van het direct beleggingsresultaat. In 1993 ging dit resultaat met 18 procent omhoog naar f. 101 miljoen. In 1992 was dat meer dan het dubbele.

Reageer op dit artikel