nieuws

Weinig kans op sluiting afvalverwerker in Delft

bouwbreed Premium

Afvalverwerker West Holland Milieu/BFI in Delft mag dan zonder milieuvergunning zijn, maar stilleggen van dit monsterbedrijf is een ramp voor de afvalverwerking in de provincie Zuid-Holland en alleen daarom al kan niet aan het door B en W van Delft ingediende sluitingsverzoek worden voldaan.

Dit zei rechter H. Polak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een rechtszaak. Het gemeentebestuur van Delft vroeg daar om schorsing van de gedoogbeschikking die Gedeputeerde Staten aan West Holland Milieu/BFI hebben afgegeven zodat het bedrijf open kan blijven.

De Delftse afvalverwerker wil binnen enkele jaren uitgroeien tot een capaciteit van 485000 ton bedrijfs-, bouw- en sloopafval. Het bedrijf neemt nu ongeveer 300000 ton voor zijn rekening. Dat is veertig procent van het totale aanbod van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval in de provincie. Stilleggen van het bedrijf heeft direct stagnering van de bedrijfsafvalstroom in de provincie tot gevolg.

Delft’s grootste bezwaar tegen het aan de spoorlijn gevestigde bedrijf is dat de provincie al jaren allerlei capaciteitsuitbreidingen toelaat zonder dat over een adequate milieuvergunning wordt beschikt.

De gemeente wijst ook op stankklachten en geluidsoverlast van omwonenden. Daar doen provincie en bedrijf ook niets aan, aldus de gemeente. Rechter Polak noemde de zaak “hoogst ongelukkig”. Want natuurlijk heeft Delft gelijk als wordt aangevoerd dat een dergelijk grootschalig afvalbedrijf een milieuvergunning moet hebben.

Maar de belangen zijn te groot, zei Polak. “De vuilverwerking van bedrijven moet toch doorgaan?”. “Kunt u dat niet een beetje aanvoelen”, vroeg hij aan de gemeentewoordvoerder.

Een van de bezwaren van de gemeente is dat in het concept milieu-effect rapportage het geuronderzoek niet correct is uitgevoerd. West Holland Milieu/BFI kan zich volgens de gemeente bovendien niet aan de stankvoorschriften houden die in de gedoogbeschikking zijn opgenomen. De provincie wijst erop dat stinkende afvalstoffen als lijmen en visresten niet meer mogen worden opgeslagen.

Rechter Polak beslist naar verwachting vrijdag.

Reageer op dit artikel