nieuws

Waterplan voor gebied Amstel, Gooi en Vecht kost 120 miljoen

bouwbreed

Honderdtwintig miljoen gulden. Dat prijskaartje hangt aan het gepubliceerde plan voor beheersing van de waterhuishouding in het zuidoosten van Noord-Holland en het noordwesten van Utrecht.

Het Integraal Waterbeheersplan Amstel, Gooi, Vecht beslaat 77 maatregelen voor een betere kwaliteit of kwantiteit van het water.

Enkele kernpunten zijn de uitbreiding van rioolzuiveringsinstallaties, herstel van water en natuur in en rond het Naardermeer, een oplossing voor de baggerproblemen en het verwijderen van fosfaten uit de Loosdrechtse plassen.

Natuur en milieu hebben de prioriteit gekregen, hier en daar ten koste van de landbouw. Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht verwacht niettemin weinig oppositie.

Het plan, op grond van de Wet waterhuishouding, is gemaakt door de drie betrokken waterbeheerders. Behalve het hoogheemraadschap Amstel en Vecht, zijn dat het zuiveringschap Amstel- en Gooiland en de provincie Utrecht.

De 77 maatregelen moeten in vier jaar worden uitgevoerd. Tot extra heffingen voor de burgers leiden ze niet omdat het meeste geld al in meerjarenbegrotingen was opgenomen.

Reageer op dit artikel