nieuws

VVD komt met alternatief voor bonus-malusregeling

bouwbreed

De Tweede Kamerleden R. Linschoten en P. Blauw zullen over enkele weken met een voorstel van wet komen om de omstreden boeteregeling voor werkgevers, die een werknemer de wao in zien gaan, af te schaffen.

De VVD-fractie heeft de specialisten sociale zaken en landbouw hiervoor het groene licht gegeven.

Aanleiding tot het initiatief is de opstelling van de CDA-fractie. De VVD bespeurde twee weken geleden, in een landbouwdebat, een wijziging in de houding van de christen-democraten tegenover de ‘bonus-malus’ regeling. Het CDA neigde toen voorzichtig tot het schrappen van de boetes. Tot dan leek de meest haalbare kaart een verzachting van het systeem via een ‘hardheidsclausule’.

Minister Kok en staatssecretaris Wallage hadden de deur voor die verzachting al geruime tijd geleden op een kier gezet. Als de boete te hard zou aankomen, omdat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid duidelijk in de privesfeer lag, zou die niet worden opgelegd. Sindsdien heeft Wallage echter geen snelle aanpassing in deze richting geentameerd. Overleg met de werkgeversorganisaties, die al minstens een jaar te hoop lopen tegen de boetes, leverde tot dusver niets op.

Linschoten signaleert dat de regeling juist averechts werkt. Werknemers waaraan maar een gezondheidsvlekje zit, worden juist niet meer aangenomen. Daarom is ook gekozen voor het volledig schrappen van de boeteregeling, in plaats van een hardheidsclausule. De vraag of het annuleren van de boetes terugwerkende kracht kan krijgen, kan de VVD’er nog niet beantwoorden. In het eerste jaar dat de boeteregeling van kracht was, van maart 1992 tot maart 1993, zijn circa 40000 inbare boetes van ettelijke maandsalarissen elk opgelegd aan bedrijven. Die boetes worden gaandeweg geind in het jaar van maart 1993 tot maart 1994. Dit jaar schat het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAf) circa f. 287 miljoen aan boetes te ontvangen.

Reageer op dit artikel