nieuws

Voorlopig geen fusie Enschede en Hengelo

bouwbreed Premium

De fusie van Enschede en Hengelo is voorlopig van de baan. Het referendum over het samengaan van beide steden, dat op 3 mei zou plaatshebben, is daarom afgeblazen. De raden van beide gemeenten hebben dit na spoedberaad bekendgemaakt.

De gemeenteraden bepaalden hun standpunt naar aanleiding van het overleg dat de Kamercommissie voor binnenlandse zaken en staatssecretaris De Graaff (Binnenlandse Zaken) hebben gehouden. Tijdens die ingelaste vergadering is gebleken dat nog niet vaststaat hoeveel geld Enschede en Hengelo jaarlijks van het Rijk ontvangen als ze samengaan.

Beide gemeenten hoopten dat het Rijk hun fusie met f. 45 miljoen extra per jaar wilde honoreren. Die bijdrage zou hen in staat stellen de sociaal-economische achterstand weg te werken en een belangrijke sprong voorwaarts te maken. Daarmee zou zijn voldaan aan de voorwaarden van Enschede en Hengelo om samen te gaan.

Op korte termijn is niet zeker in hoeverre het Rijk alsnog aan die eis zal voldoen. Een forse financiele injectie vanuit Den Haag zou het draagvlak voor de fusie in de twee gemeenten aanmerkelijk hebben vergroot, zo stellen Enschede en Hengelo.

Afhankelijk van wat de rijksoverheid een Twentse dubbelstad uiteindelijk financieel heeft te bieden, is het fusieproces eventueel weer op gang te brengen. Vooral de bijdrage uit het Gemeentefonds is voor de gemeenten van wezenlijk belang om vast te ke stellen of fusie zin heeft. De omvang van dat bedrag hangt af van een nieuwe, nog te bepalen verdeelsleutel. Volgens staatssecretaris De Graaff zal die verdeling in het voordeel van de dubbelstad uitvallen. Maar een exact bedrag kan ze nog niet noemen.

Zowel de Kamercomissie voor binnenlandse zaken als De Graaff betreuren het dat Enschede en Hengelo het doorgaan van hun huwelijk koppelen aan de exacte omvang van de rijksbijdrage.

Zij vinden de fusie belangrijk voor zowel de bestuurlijke als de economische ontwikkeling van Twente.Door het samengaan van beide gemeenten zou de vijfde stad van Nederland ontstaan, met 230000 inwoners.

Reageer op dit artikel