nieuws

Voltooiing A27 is vijftien jaar ‘te vroeg’ begonnen

bouwbreed

Minister Maij heeft gisteren in Almere de officiele handeling verricht voor de voltooiing van de A27. Het circa zestien kilometer lange weggedeelte tussen Eemnes en Almere, dat in totaal f.168 miljoen kost, zal in 1999 klaar zijn.

Door de inzet van de provincie Flevoland en het gewest Gooi- en Vechtstreek en de (inmiddels zo goed als zekere) bijdrage van de Europese Unie (f. 76 miljoen) op basis van het Regionaal Ontwikkelingsplan Flevoland, wordt het resterende wegdeel vijftien jaar eerder aangelegd dan aanvankelijk was voorzien.

De werkzaamheden, die vrijwel allemaal nog moeten worden aanbesteed, behelzen de verdubbeling van het bestaande enkelbaans gedeelte (N27) tussen Eemnes en de Waterlandse weg en de A6 in Almere. In het traject worden verschillende kunstwerken aangelegd, zoals de bouw van de tweede Stichtse Brug over het Randmeer.

Als het nieuwe weggedeelte in 1999 klaar is zal de A27 tussen Breda en Almere volledig zijn uitgevoerd als twee-keer-twee strooks autosnelweg. Rijkswaterstaat directie Flevoland heeft bij het ontwerp van de weg veel aandacht besteed aan landschappelijke en ecologische aspecten. Zo worden op de plaatsen waar de weg ecologische verbindingszone kruist met behulp van tunnels voorzieningen getroffen voor een ongehinderde overtocht van dieren. Waar het nieuwe trace van de A27 doorgaande fietsroutes kruist worden fietstunnels aangelegd.

Hergebruik

Om het hergebruik van afvalprodukten te bevorderen zal er geen ophoogzand gebruikt worden. De aannemers Smink uit Amersfoort en Van Gelder uit Elburg, die het eerste bestek gegund kregen, maken gebruik van ‘AVI-slakken’ (het restprodukt van afvalverwerkingsinstallaties) bij de ophoogwerkzaamheden.

De provincie Flevoland draagt in totaal f. 15 miljoen bij aan de kosten voor de aanleg. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat neemt f. 61 miljoen voor zijn rekening.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels