nieuws

Utrecht wil in 21500 huizen energie besparen

bouwbreed

In vier jaar tijd wil de gemeente Utrecht dat in alle 21500 particuliere woningen die de domstad telt, energiebesparende maatregelen worden getroffen. Hiervoor heeft de gemeente onder andere dankzij een Europese subsidie f. 1,4 miljoen beschikbaar.

Met het plaatsen van een zonnecollector op het dak van een kinderdagverblijf wordt deze week met het zogenoemde ‘Thermiepo’ een begin gemaakt.

Doel van het po is dat particuliere huiseigenaren met een stukje subsidie energiebesparende maatregelen in hun woning laten uitvoeren. Uiteindelijk hoopt de Domstad dat in alle 21500 woningen die in handen van particulieren zijn energiebesparende maatregelen worden genomen. Hoewel de gemeente de huiseigenaren niet kan dwingen hoopt Utrecht dat de actie zich als een watervlek over de stad zal verspreiden.

Bij deze actie, die vier jaar gaat duren, werkt Utrecht samen met de Duitse stad Hannover. Hiervoor ondertekenden beide gemeenten twee jaar geleden al een zogenoemd Klimaatverbond. Gezamenlijk hebben ze het project bedacht en een aanvraag voor Europese subsidie ingediend. De Europese Unie beloonde onlangs de actie met de aantekening ‘zeer interessant po’ en een financiele bijdrage van in totaal f. 1,8 miljoen. Daarvan gaat f. 600000 naar Utrecht. Het resterende deel wordt door Hannover, dat 180000 appartementen hoopt te verbeteren, ingezet.

Bijdrage

De bijdrage die particuliere huiseigenaren uit het subsidiefonds ke krijgen verschilt volgens een woordvoerster van de gemeente per woning en maatregel. Om voor het po in aanmerking te komen, moeten woningen in een redelijke staat verkeren, zodat de investeringen beperkt ke blijven.

Bovendien moet het jaarlijkse aardgasverbruik groter dan 2000 kubieke meter zijn. “De bijdrage die eigenaren vervolgens ke krijgen hangt sterk af van de keuze van de energiebesparende maatregelen”, aldus een woordvoerster.

Zonnecollector

De maatregelen varieren van de aanleg van een zonnecollector-installatie tot het aanbrengen van dubbel glas en van vloerisolatie tot gevelisolatie.

Reageer op dit artikel