nieuws

Tevergeefs protest tegen aanleg Leidse tunnel

bouwbreed

Leidse ondernemers zijn er niet in geslaagd om de aanleg van een autotunnel voor het station in Leiden tegen te houden. Donderdag vroegen ze aan de Raad van State om de bouwvergunning te schorsen. Maar zonder succes, zo bleek vrijdag.

Als de ondernemers hun zin hadden gekregen, zou dit zeer ernstige gevolgen hebben gehad voor de grootscheepse reconstructie van het station.

Voor de aanleg van de tunnel heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een subsidie van f. 81 miljoen toegezegd. De gemeente Leiden vreesde dat de subsidie zou worden ingetrokken wanneer het po was stilgelegd.

Struktron

Verder zouden er grote problemen zijn ontstaan voor Strukton, die bezig is met de bouw van een nieuw Leids station. De tunnel is onder meer nodig om ruimte te maken voor de nieuwe stationsgebouwen. Strukton zou op den duur met zijn werk zijn vastgelopen.

Ook zou de inzet van de kleine aannemers die nu bezig zijn met de voorbereidende werkzaamheden voor de tunnel (aanleg van riolering en leidingen) voor niets zijn geweest. De aanbestedingsprocedure voor de stationstunnel is op dit moment nog in volle gang.

De gemeente Leiden verwacht dat over een paar weken bekend wordt wie het miljoenenpo mag gaan uitvoeren. Het bestek, gemaakt door ingenieursbureau Articon, is inmiddels helemaal klaar. De aanleg van de tunnel zal in juni beginnen en het po moet in september 1996 zijn afgerond.

Geen afslag

De ondernemers protesteerden tegen de tunnel, omdat daarin geen afslag naar de binnenstad van Leiden komt. Ze zijn bang dat ze daardoor klanten verliezen.

Zij konden de bouwvergunning aanvechten, omdat er nog steeds geen definitief bestemmingsplan bestaat voor de reconstructie van het station.

Donderdag werd bekend dat de provincie Zuid-Holland het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Dat is een belangrijke stap in de richting van een onherroepelijk plan. Het is echter niet uitgesloten dat de ondernemers het plan bij de Kroon zullen aanvechten. In dat geval kan het definitieve plan nog enkele jaren op zich laten wachten.

Reageer op dit artikel