nieuws

Subsidie van GS voor bedrijfsverzamelgebouw in Sittard

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Limburg geven een subsidie van f. 250000 voor het bouwen en starten van een bedrijfsverzamelgebouw in Sittard. Het gaat hier om een po dat zal worden gesitueerd aan de Dr.

Nolenslaan op het Industriepark-Noord. Hiervoor is een kavel van ongeveer 10000 m2 gereserveerd, waarvan circa 6000 m2 zal worden bebouwd. Het verzamelgebouw zal bedrijven uit de industriele en dienstverlenende sector gaan huisvesten. De totale investeringskosten voor dit po zijn geraamd op ruim f. 8,2 miljoen. Bij de financiering van het bedrijfsverzamelgebouw zijn betrokken: de gemeente Sittard, het ministerie van Economische Zaken, het EFRO-programma management van de Europese Unie en de provincie Limburg. Verder zal er ruim f. 3 miljoen aan zogeheten vreemd vermogen worden aangetrokken. Tenslotte brengt de initiatiefnemer, de stichting Bedrijfshuisvesting voor de Mijnstreek, f. 1,5 miljoen in. Omdat het hier volgens GS gaat om een structuurversterkend po, met een regionale uitstraling is deze eenmalige subsidie uit provinciale middelen te rechtvaardigen.

Reageer op dit artikel