nieuws

Steenwijk heeft haast met aanleg recreatiepo

bouwbreed

Rechter bij de Raad van State in Den Haag, W. Polak, zei het moeilijk te hebben met de spoedprocedure, die het gemeentebestuur van Steenwijk bij hem heeft aangespannen.

De gemeente en de Eesveense Hooilanden BV wensen dat er terstond begonnen kan worden met de aanleg van een golfterrein, en de bouw van 500 vakantiewoningen, een zakencentrum en een gezondheidscentrum even ten noorden van Steenwijk. Polak zou daar groen licht voor moeten geven. Met het po is een investering van f. 140 miljoen gemoeid. Volgens burgemeester J.J. Hoeksema kijken hij en zijn medebestuurders al negen jaar likkebaardend uit naar de komst van en golfterrein en aanverwante zaken. Dat betekent namelijk werkgelegenheid en dat zit men de laatste jaren dringend om verlegen in Steenwijk. De gemeente stelde in 1993 het bestemmingsplan ‘Bungalowpark Eesveense Hooilanden’ op, waarin het gebied ten Noorden van Steenwijk, dat nu een agrarische bestemming heeft, een nieuwe bestemming heeft gekregen. De provincie keurde het plan goed, maar nog konden de spaden niet de grond in omdat de veehouders H. Luitjes en A. Prins bij de Raad van State kroonberoep hebben ingesteld tegen het nieuwe bestemmingsplan. Een dergelijk kroonberoep heeft van rechtswege schorsende werking.

Te ver weg

Het gemeentebestuur van Steenwijk vindt dat niet reeel. De boeren hebben op gemeentelijk niveau en bij de provincie hun bezwaren reeds ke uiten. Steeds zijn ze ongegrond verklaard. “Er heeft een deugdelijke belangenafweging plaatsgevonden en er is bovendien een Milieu Effecten Rapportage geweest”, vertelde de burgemeester. De kroon kan eigenlijk niet anders dan met het plan akkoord gaan om vervolgens, net als de provincie en de gemeente de bezwaren van de boeren ongegrond te verklaren. Dat is de vaste overtuiging van de burgemeester. De kroonuitspraak laat echter nog zeker een jaar op zich wachten en dat vinden de BV en de gemeente te ver weg. Investeerders zouden wel eens weg ke lopen, waardoor de uitvoering van het gehele po in gevaar kan komen. Daarom vroeg het gemeentebestuur aan Polak te mogen handelen alsof het kroonberoep niet is ingesteld. De twee boeren waren ook in Den Haag aanwezig en verklaarden dat ze de gehele rechtsgang willen uitknokken. Zij vrezen dat ze in hun uitbreidingsmogelijkheden beperkt worden als ze zo vlak bij hun bedrijven een golfbaan krijgen. Polak zei voor een moeilijke afweging te staan. Hij hoopt zo spoedig mogelijk met een uitspraak te ke komen.

Reageer op dit artikel