nieuws

St. Paul’s actie

bouwbreed

St. Paul’s Cathedral, een van de beroemdste monumenten van Londen, moet gerestaureerd worden. Om een deel van de kosten te dekken, begint een actie die 12 miljoen pond (f. 35 miljoen) op moet brengen aldus The Times. De kathedraal met de beroemde koepel lijdt onder de luchtvervuiling in de stad en het enorme aantal toeristen dat de kerk komt bekijken. Deskundigen schatten dat er de komende jaren 25 miljoen pond (f. 74 miljoen) nodig zal zijn voor de restauratie. Alleen de schoonmaak al zal 3 miljoen pond (f. 9 miljoen) gaan kosten

De huidige St. Paul is de vijfde kerk met die naam. De eerste St. Paul werd in 604 door Augustinus van Canterbury geconsacreerd als kathedraal-zetel voor de Oost Saksische bisschop Mellitus. Brand vernielde het gebouw dat in 680 in steen werd herbouwd.

De Vikingen vernielden deze tweede St. Paul en ook de derde van 982 brandde in 1078 uit. Deze heeft er bijna 600 jaar gestaan, tot de grote brand van Londen in 1666. Twee jaar later werd de architect Christopher Wren (1632-1723) verzocht een ontwerp in te dienen voor een nieuwe St. Paul-kathedraal . Hij heeft verschillende plannen moeten maken, want men vond zijn ideeen niet traditioneel. Wren pleitte namelijk voor een koepel in plaats van een toren, een vorm van kerbouw tot nog toe in Engeland onbekend, maar bijzonder imposant. Men kan zich voorstellen dat er een storm van verzet rees tegen het feit dat de koepel niet meer dan een schijndecoratie zou zijn, aangebracht rondom een orthodoxe kerktoren.

Men vond het ongepast en onoprecht in een kerkgebouw. Wren had echter geen andere keuze, want de bouwtechniek in die dagen was nog niet zo ver, dat het gewicht van 700 ton van kruis en voetstuk met gebogen ribben, in een koepel geschraagd kon worden. Dat kon alleen met de rechte balken van de orthodoxe kerken, die dan wel door een schijnkoepel omgeven moest worden. Zo is de enorme koepel van de St. Paul heden ten dage nog steeds een dubbele; van buiten (op die van de St. Pieter na) de grootste ter wereld, maar van binnen een loze zoldering van de inwendige kerktoren in de houten met lood gedekte koepelstructuur.

Het duurde zeven jaar voordat de eerste steen gelegd kon worden. Het was een oude grafsteen met het opschrift ‘Resurgam’ (‘ik herrijs’). Op 21 juni 1675 werd deze steen geplaatst, precies in het midden van het bouwterrein van de nieuwe kathedraal, als symbolische fundament. Men kan deze steen nog steeds zien onder de later aangebrachte voorstelling van een phoenix die uit de vlammen opstijgt. De voltooiing van Wren’s schepping duurde 25 jaar want deze geniale bouwmeester ondervond veel tegenwerking. In 1708 werd hij op 76-jarige leeftijd zelfs ontslagen waarna zijn zoon werd aangewezen om de bouw te voltooien. Deze legde in dat jaar de laatste steen in het voetstuk voor het kruis op de koepel.

Voor Christopher Wren was het een voldoening dat zijn creatie tijdens zijn leven gereed kwam (1710). Hoewel hij in 1723 tijdens een bezoek aan ‘zijn’ bouwwerk een hevige koude opliep dineerde hij op 24 februari nog op Hampton Court Palace. De volgende dag stierf hij op 91-jarige leeftijd. Wren werd begraven in de St. Paul, waar ook Lord Nelson, de hertog van Wellington, Florence Nightingale en Winston Churchill rusten.

Op Wren’s graftombe staat ‘Si monumentum requiris, circumspice’ (‘Als gij zijn monumenten zoekt, zie om u heen’). Want hoewel de St.Paul’s Cathedral zijn beroemdste werk was, zijn er in de Engelse hoofdstad nog 52 parochiekerken van zijn hand te vinden. Bovendien ontwierp hij Greenwich Palace en een deel van Hampton Court Palace. Buiten Londen bouwde hij het Sheldonian Theatre te Oxford en Pambroke College te Cambridge.

De St. Paul was driemaal aan restauratie toe (1965, 1971 en 1978) en ook voor het huwelijk van prins Charles en Lady Diana Spencer was een opknapbeurt nodig. Bij de restauratie in 1971 legde men tijdens een opgraving naast de kathedraal de ruine van een kleine Romeinse tempel bloot. Deze tempel is ongeveer 15 meter lang en 8 meter breed en werd waarschijnlijk rond 150 na Christus gebouwd. Hij is in natuursteen opgetrokken en bevat een middenschip met zijbeuken die door arcaden onderverdeeld zijn. De belangstelling van de Londenaren was zo groot dat men de ruines niet heeft dichtgegooid. De bezoeker van de St. Paul wordt op deze oude Romeinse Tempel gewezen, want tegen dit restant uit vroeger eeuwen kan zelfs de eeuwenoude St. Paul niet op.

Reageer op dit artikel