nieuws

SER wil jaarlijks f. 1,5 miljard extra voor infrastructuur

bouwbreed

In de periode 1994-1998 moet de overheid jaarlijks f. 1,5 miljard extra vrijmaken voor investeringen in de infrastructuur. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een ontwerp-advies.

Bovendien moet in de betreffende periode f. 15 miljard worden uitgetrokken om de wig (verschil tussen bruto en netto loon) te verkleinen.

De SER concludeert dat de slechte situatie op de arbeidsmarkt het kernprobleem is voor de komende jaren: “de vooruitzichten voor werkgelegenheid en inactiviteit zijn alarmerend”.

Mondialisering

Volgens de Raad moet er een beleid gevoerd gaan worden “dat antwoord geeft op de slechte economische situatie en op de internationale concurrentie door de snelle mondialisering van de economische verhoudingen”.

Het gaat er daarbij volgens de SER niet om op het punt van de lonen te concurreren met de laagste-lonen-landen “maar om een verbetering van de prijs/kwaliteitsverhouding en een goede aansluiting op de technologische ontwikkelingen”.

Een van de maatregelen die de SER bepleit is een sectorspecifieke herstructurering aan de onderkant van het loongebouw teneinde de afstand tussen het minimumloon en de laagste loonschalen te beperken.

Gedacht wordt aan: ruimer gebruik van aanloopschalen, schrappen van de vakvolwassen leeftijd, fijnmaziger staffeling van loonschalen, toestaan van afwijking van de cao of dispensatie van de cao of algemeen verbindend verklaring.

Arbeidsmarktbeleid

De SER meent voorts dat vooral een activerend arbeidsmarktbeleid voor het midden- en kleinbedrijf noodzakelijk is. In dat verband wordt gedacht aan uitbreiding van het aantal instroom- en werkervaringsplaatsen.

Een meerderheid van de Raad is tegen het voornemen van het kabinet om in de toekomst alleen nog ‘de goede doelen’ algemeen verbindend te verklaren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels