nieuws

Rechter wijst verzoek stillegging BFI af

bouwbreed

Rechter H. Polak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is niet ingegaan op het verzoek van b en w van Delft om het afvalverwerkingsbedrijf West Holland Milieu/ BFI te sluiten.

BFI verwerkt veertig procent van het bouw- en sloopafval en bedrijfsafval dat in de provincie vrijkomt. Het bedrijf wil de capaciteit uitbreiden tot 485 duizend ton. Het gemeentebestuur vroeg in een spoedprocedure bij de Raad van State om schorsing van de gedoogbeschikking die gedeputeerde staten aan BFI hebben afgegeven. Toewijzing van dit schorsingsverzoek zou sluiting van de grote afvalverwerker hebben betekend, maar rechter Polak heeft het verzoek vrijdag naast zich neergelegd.

Tijdens de spoedzitting maakte de rechter al duidelijk niet veel te voelen voor stillegging van BFI. Het provinciebestuur had op de zitting betoogd dat de bedrijfsafvalstromen in Zuid-Holland bij sluiting van BFI onmiddellijk geblokkeerd zouden worden. De gemeente Delft vindt het niet langer te tolereren dat een monsterbedrijf als West Holland Milieu/BFI nog steeds zonder geldige afvalstoffenvergunning in werking is.

In 1988 werd door de provincie aan het Delftse afvalbedrijf een afvalstoffenvergunning verleend. Die werd door de Raad van State vernietigd omdat er een milieu effect rapportage moest worden gemaakt. Deze mer is nu in concept klaar. Het gemeentebestuur heeft er kritiek op omdat de rapporteurs de stankproduktie van het bedrijf hebben vastgesteld aan de hand van een te lage opslagcapaciteit.

Reageer op dit artikel