nieuws

Raad van State beslist over vergunning puinsorteerder

bouwbreed Premium

Rechter H. Polak van de Raad van State in Den Haag hoopt dezer dagen uit te spreken wat hij vindt van de Afvalstoffenvergunning, die de provincie verleende voor de nieuwe puinsorteerder en breker van de VAM in Wijster (gemeente Beilen).

Deze nieuwe installatie moet in de toekomst 150000 ton puin uit de noordelijke provincies gaan verwerken. De Stichting Milieugroep Beilen en omwonenden van het VAM-terrein vroegen Polak de komst van de installatie tegen te houden door de afvalstoffenvergunning af te keuren.

De klagers vinden dat de VAM al voldoende overlast veroorzaakt in de omgeving. Het geluid van het stort is steeds aanwezig en ook de overlast door het af- en aanrijdende verkeer zou steeds meer toenemen. Voorts hebben de klagers inhoudelijke bezwaren gebracht tegen de verleende vergunning. De vergunning zou niet zonder meer voorschrijven dat het grootste gedeelte van het verwerkte en gesorteerde puin wordt hergebruikt. Dat zou in strijd zijn met het Nationaal Milieuplan van minister Alders van VROM, waarin staat dat voor alles gestreefd moet worden naar hergebruik van afval.

Van de zijde van de VAM is verzekerd dat 90 procent van het verwerkte sloopafval hergebruikt zal worden. Het overgrote deel van die 90 procent wordt gebruikt als verhardingsmateriaal bij wegen. Van de overgebleven 10 procent wordt de helft gestort en de helft verbrand.

De vrees dat de nieuwe installatie extra verkeersbewegingen rond Wijster zal veroorzaken, noemde VAM-advocaat Samkalden ‘ongegrond’. Nu komen er dagelijks rond de 250 voertuigen aan bij de vuilstortplaats. Als de sorteerder er is, worden dat er volgens de advocaat 38 meer. Die bijna veertig vrachtauto’s zouden de verkeersoverlast niet echt doen toenemen.

Tot slot is door de beroepsinstellers aangevoerd dat de nieuwe installatie te grofmazig is. De kans dat schadelijk vuil meekomt met het schone puin, zou aanzienlijk zijn. Daarom zou de provincie er beter aan doen om meer te stimuleren dat sloopafval op de plaats van oorsprong wordt gesorteerd. Daarmee zouden veel betere resultaten geboekt ke worden.

Het is overigens niet zo dat de installatie direct geplaatst kan worden als rechter Polak de vergunning volgende week goedkeurt. Er zal nog een bestemmingsplanwijziging en een bouwvergunning verkregen moeten worden door de VAM. Tegen de bouwvergunning ke de Stichting en de omwonenden ook weer beroep instellen.

Reageer op dit artikel