nieuws

Raad van State akkoord met ouderenwoningen

bouwbreed Premium

Rechter C.J. van Zeben van de Raad van State in Den Haag is niet gevoelig gebleken voor de klacht van bewoners van de Schijndels wijk Hoevebrake dat er al te veel sociale woningbouw in hun omgeving staat. De bewoners vroegen Van Zeben schorsing van het besluit van de gemeente om op het door de Julianastraat, de Marijkestraat en de Bernhardtstraat ingesloten perceel in Hoevebrake 65 sociale-sector woningen te bouwen.

Van Zeben heeft dat verzoek nu afgewezen. Ruim tachtig procent van de wijk bestaat uit sociale woningbouw. Door het gemeentebestuur wordt dat niet ontkend. Toch is besloten om woningen voor minder draagkrachtige ouderen te bouwen op het terrein, waar nu de Mariakerk staat. Daardoor wordt volgens de gemeente namelijk de “doorstroming” bevorderd. Veel ouderen in de wijk zouden namelijk in een te grote woning leven. Als zij verhuizen naar de nieuwbouw, ke de jongeren met gezinnen in de oude woningen trekken. Rechter Van Zeben heeft het door de gemeente uitgestippelde beleid niet afgekeurd.

De gemeente kan nu daadwerkelijke bouwvergunningen afgeven voor de woningen. Die bouwvergunningen ke ook weer worden aangevochten door de omwonenden.

Reageer op dit artikel