nieuws

Provinciale staten akkoord met bouw van afvaloven Maasbracht

bouwbreed

Een overgrote meerderheid van provinciale staten heeft haar fiat gegeven aan de bouw van een Afvalverbrandingsoven (AVI) in Maasbracht. GS hebben ten aanzien van de AVI, aan de staten, harde garanties gegeven dat de uitstoot van dioxines de wettelijke norm niet overschreden zal worden.

Gebeurt dit toch dan gaat de oven, volgens een toezegging van Gedeputeerde Tindemans, onmiddellijk dicht.

In een contract met de bouwers wordt vastgelegd dat in dit geval de provincie de investeringskosten, van rond de f. 800 miljoen, zal verhalen op de bouwers van de installatie. Tevens is het besluit dat genomen werd niet de definitieve eindbeslissing.

De staten ke hierop terugkomen als GS in 1995, voordat de vergunning wordt afgegeven, de uitgewerkte plannen voor de AVI voor advies voorleggen aan de staten.

Tegen de bouw van de oven is in Midden-Limburg en het aanpalende Duitse grensgebied grote weerstand en ongerustheid.

Reageer op dit artikel