nieuws

Protest tegen baggerstort in Zelzate

bouwbreed

De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) en haar Belgische zusterorganisatie Bond Beter Leefmilieu (BBL) hebben er bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, De Batselier, op aangedrongen geen chemisch afval te laten storten in het depot Callemansputte in het Belgische Zelzate.

Minister Maij-Weggen had De Batselier gevraagd een vergunning voor Callemansputte af te geven. Het gaat om de stort van verontreinigde bagger op de bodem van het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De vervuiling zou afkomstig zijn van Belgische bedrijven langs het kanaal. De bagger is volgens ZMF en BBL zeer zwaar verontreinigd met hoge concentraties poly-aromatische koolwaterstoffen en zware metalen. Om gevaar voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, is een Belgisch depot nodig ,waaruit geen verontreiniging doorsijpelt naar de omgeving, aldus de milieu-organisaties.

Reageer op dit artikel