nieuws

Producent modificeert alle bitumineuze bindmiddelen

bouwbreed

Cindu Chemicals BV te Uithoorn heeft besloten voortaan alle warme bitumineuze bindmiddelen in gemodificeerde vorm te leveren. Dat wil zeggen, met toevoeging van polymeren, waardoor de eigenschappen worden verbeterd.

De producent sluit daarmee het tijdperk van de niet-gemodificeerde bindmiddelen af. De prijs van de warme bitumina per ton, aangebracht op de weg, blijft gelijk. Cindu verwacht een positieve reactie van de markt, als gevolg van de verbeterde kwaliteit.

Warme bitumineuze bindmiddelen worden gebruikt bij het onderhoud van asfaltwegen. Het oppervlak wordt besproeid met een film bitumen en afgestrooid met steenslag. Het doel is het conserveren en afdichten van het wegdek, waardoor de levensduur wordt verlengd en schade wordt voorkomen.

Per jaar levert Cindu Chemicals bitumen voor ca. 25 miljoenm2 oppervlakbehandeling van wegen. Ongeveer de helft daarvan is warme bitumen (gesproeid bij een temperatuur van 150 tot 175gr. C) en de rest is ‘koude’ bitumen, een emulsie van bolletjes in water (aangebracht bij een temperatuur van 70 tot 75gr. C). Van de warme bitumen wordt tot nog toe ca. 70% niet-gemodificeerd geleverd, onder de naam Cindumix.

Duizenden tonnen

Het gaat om duizenden tonnen per jaar, die met goed geisoleerde sproeiwagens op het werk worden aangebracht. Het aanbrengen van de steenslag en het eventuele walsen wordt uitgevoerd door de aannemer van het werk. Cindu Chemicals levert technische adviezen over het aanbrengen van de nieuwe slijtlaag.

Tijdperk afgesloten

De warme bitumen werkt als een soort lijm, legt R. van Grunsven van Cindu Chemicals uit. “Er worden hoge eisen aan gesteld, gezien de kritische omstandigheden waarin het materiaal wordt gebruikt. Onze ervaring is, dat de hechting, de elasticiteit en het gedrag bij lage en hoge temperaturen beter worden door de toevoeging van polymeren. Cindu sluit daarom bewust het tijdperk van de niet-gemodificeerde warme bindmiddelen voor oppervlakbehandelingen af.”

Cindu Chemicals baseert zich op de ervaring die het bedrijf opgedaan heeft met Surmac en Polymix C. Surmac is een in licentie vervaardigd produkt, ontwikkeld in Groot-Brittannie. Het is anderhalf maal zo duur als niet-gemodificeerd bitumen, maar volgens Van Grunsven vele malen beter. Polymix C is een eigen produkt van Cindu, waarmee men nu enkele jaren ervaring heeft opgedaan. De toevoeging van polymeren blijkt een gunstige werking te hebben.

Goede ervaringen

Op grond van de goede ervaringen met Surmac en Polymix C wordt van nu af aan ook de Cindumix gemodificeerd. Het gaat om een lichte modificatie; aan Cindumix wordt half zoveel polymeer toegevoegd als aan Surmac.

Van Grunsven: “Gemodificeerd bitumen zweet minder bij hoge temperaturen en wordt minder bros bij lage temperaturen. Bovendien is de weerstand tegen wringing groter. De steenslag hecht beter en de duurzaamheid van de slijtlaag is hoger. Bitumen veroudert onder invloed van weer en wind, vooral door de zon. Tijdig onderhoud is van groot belang voor de levensduur van de weg. Het modificeren van het bindmiddel remt de veroudering van de slijtlaag. Het is overigens moeilijk om de duurzaamheid te onderzoeken. We doen dat in samenwerking met een fabrikant van harsen voor autobanden.”

Sproeiseizoen

Het ‘sproeiseizoen’ voor bitumen loopt in verband met de weersomstandigheden van mei tot oktober. Alle wegenbouwprodukten van Cindu Chemicals zijn inmiddels afkomstig van aardolie. “Met teer in de wegenbouw zijn we enkele jaren geleden helemaal gestopt”, aldus Van Grunsven. “We zijn overtuigd dat de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in teerprodukten niet goed zijn voor het milieu.”

Cindu Chemicals besteedt veel aandacht aan het milieu. “We hebben enorme investeringen gedaan in een damwand om het bedrijf, waterzuivering, dampafzuiging enzovoort. Op ons terrein ontbreekt de doordringende geur van naftaline. Het grondwater onder het bedrijf wordt voortdurend gezuiverd.”

Het zit Cindu Chemicals wel enigszins dwars, dat aan het bedrijf hogere milieu-eisen gesteld worden dan aan concurrenten in het buitenland. “Al die maatregelen zijn noodzakelijk, maar ze ke de concurrentieverhoudingen scheeftrekken ten aanzien van produkten uit landen waar die voorzieningen nog niet nodig geacht worden.

Buitenland alternatief

Sinds de grenzen open zijn, hebben we regelmatig te maken met bindmiddelen die uit het buitenland als alternatief worden aangeboden. Ze zijn vaak wat goedkoper omdat ze uit bedrijven komen met een minder actief milieubeleid.” Door het modificeren van alle warme bitumen hoopt Cindu Chemicals mede de scheve concurrentieverhoudingen recht te trekken, door de verbetering van de kwaliteit.

Reageer op dit artikel