nieuws

Parlement buigt zich over bijdragenbesluit milieuzorg

bouwbreed

De Eerste- en Tweede Kamer buigen zich binnenkort over de ontwerp-Bijdragenbesluiten bedrijfsinterne milieuzorg en milieugerichte technologie van minister Alders.

Deze ‘bimz’ regelt vijf soorten bijdragen die op aanvraag ke worden verleend.

Het gaat hierbij om bijdragen voor individuele poen, voor projecten bij nuts-, openbaar vervoer-, afvalverwerkings- en soortgelijke bedrijven, voor de oprichting en ontwikkeling van regionale bedrijfsmilieudiensten, voor voorlichting en voor vorming en opleiding. De aanvragers krijgen hun bijdrage wanneer het po voldoende steun krijgt van bijvoorbeeld bedrijfstakorganisaties, overkoepelende werkgeversbonden en Kamers van Koophandel. Verder moet het om een aantoonbaar nieuw po gaan dat een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van bedrijfsinterne milieuzorg. De resultaten moeten daarbij openbaar zijn.

Het Bijdragenbesluit milieugerichte technologie vervangt onder meer de Stimuleringsregeling milieutechnologie 1991. Verder biedt de regelingen basis voor alle andere bijdragen voor milieutechnologie volgens bijvoorbeeld KWS 2000 die niet in regelingen zijn opgenomen. Het besluit geldt voor onderzoekers en fabrikanten en voor gebruikers van nieuwe technologieen. De activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen worden aangegeven in programma’s die gelijksoortige of thematisch samenhangende poen bevatten. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gekeken naar de milieuverdienste.

Reageer op dit artikel