nieuws

‘Onderaannemingscontract moet verplicht worden’

bouwbreed

Het in december vorig jaar door partijen overeengekomen model-onderaannemingscontract zou eigenlijk algemeen verbindend moeten worden verklaard.

Voor zover bekend wordt dit nieuwe contract tussen hoofd- en onderaannemers nog niet toegepast, terwijl het zowel hoofd- als onderaannemers ten goede komt.

Dat is de mening van de heer J. Krupe, die bij de anderhalf jaar durende onderhandelingen aan het hoofd stond van de delegatie van onderaannemers, verenigd in de FAANB, de Federatie van Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven van de Bouwnijverheid.

Met de Raad voor Onroerende Zaken is al een afspraak gemaakt om te bezien in hoeverre dit college aan een algehele introductie zou ke meewerken.

Er moet volgens Krupe ook een poging worden gewaagd bij het ministerie van VROM om dit voor alle opdrachtgevende diensten van de overheid verplicht te stellen. Dit onderaannemingscontract borduurt namelijk voort op het Uniform Aanbestedings Reglement. En dit werd weer door het Breed Overleg, waarin ook de overheid was vertegenwoordigd, in 1989 opgesteld en voorgeschreven voor aanbestedende overheidsdiensten.

Hij vreest dat de onderaannemersorganisatie zelf ook naar de diverse lid-verenigingen van het AVBB toe moet stappen om dit contract algemeen ingang te doen vinden.

Het AVBB zou volgens Krupe zelf ook wel wat reclame ke maken omdat hij nog niet heeft gehoord dat dit contract, dat de rechtspositie tussen aannemer en onderaannemer regelt, door hoofdaannemers al ergens wordt toegepast.

“Terwijl hoofdaannemers toch ook voordeel van dit contract ke hebben. Als het werk klaar is blijven er geen discussiepunten tussen partijen meer over.”

Betalingsregeling

Een paar zaken die in verhouding tot het oude, eenzijdig opgestelde contract nu beter zijn geregeld, zijn de oplevering, wie waar verantwoordelijk voor is op de bouwplaats, en de betaling, aldus Krupe. In de oude constellatie kon de onderaannemer zijn werk niet opleveren voordat de hoofdaannemer aan zijn opdrachtgever opleverde. Nu kan dat wel. Het werk van de onderaannemer wordt geschouwd en bij correcte uitvoering kan betaling volgen.

Discussies

Ook is men bij dit contract verlost van de vele discussies op de bouwplaats wie verantwoordelijk is voor aansluitingspunten, werktekeningen, hulpmaterialen enz. Dat wordt nu allemaal van te voren vastgelegd.

“En de betalingstermijnen liggen vast, zodat hoofdaannemers er niet meer tussen de 60 tot 120 dagen over ke doen als ze zelf binnen veertien dagen betaald krijgen. Op tijd en anders met rente, zo ligt dat vast.”

Als hoofdaannemers coordinator van de werkzaamheden op een bouwplaats willen blijven -en van Krupe mogen ze dat al wordt 90% van een bouwwerk door onderaannemers gerealiseerd- dan moeten ze hun verantwoordelijkheid kennen en het wel goed doen, zo vindt hij.

Dan past het volgens hem ook niet meer dat op instigatie van hoofdaannemers in de nieuwe vestigingswet onderaannemers een ‘lbo plus-niveau’ wordt toegekend.

Specialisme

Het specialisme bij de uitvoering van bouwwerken neemt alleen maar toe. Daarom zou het werken met het nieuwe onderaannemerscontract een goeie start zijn voor andere omgangsvormen in de bouw. De FAANB-vertegenwoordiger gelooft er wel in.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels