nieuws

‘Onafhankelijk burger’ houdt info-dag over Betuweroute

bouwbreed

Op 1 maart zal in het Novotel In Den Haag een informatie-bijeenkomst worden gehouden over de Betuwelijn. Er zullen thema-sessies worden gehouden waarbij een groot aantal betrokkenen bij de Betuwelijn het woord zullen voeren. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de behandeling van Planologische Kernbeslissing lll Betuwelijn in de Eerste Kamer op 29 maart. Ze is dan ook in eerste instantie bedoeld voor senatoren.

De bijeenkomst wordt gehouden door Ton Schrijvenaars, naar eigen zeggen ‘een onafhankelijk burger in Zuid-Nederland zonder Nimby-syndrome’. Schrijvenaars zegt een en ander georganiseerd te hebben omdat hij vindt dat, gezien de vele onduidelijkheden over dit onderwerp, er nog geen beslissing over de aanleg van de Betuwelijn kan worden genomen.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur.

Reageer op dit artikel