nieuws

O&K RH 200 maakt ruim baan voor toekomstig vliegverkeer

bouwbreed

De Britse kroonkolonie Hongkong zal door de Engelse regering in 1997 aan de Volksrepubliek China worden teruggeven. De overname lijkt overigens niet van invloed op de verdere uitbreiding van Hongkong.

Het grootste probleem waarmee deze metropool momenteel te maken heeft, is het ruimtegebrek: Hongkong barst letterlijk bijna uit zijn voegen. Landwinning is thans het toverwoord dat een oplossing moet bieden voor deze misere. Op dit moment worden bijzondere maatregelen getroffen voor de aanleg van een nieuwe luchthaven.

Knelpunt

De stad Hongkong is een van de belangrijkste financiele centra in de wereld, behoort tot de leidinggevende goederenproducenten en is een zeer geliefd reisdoel voor toeristen in Azie. Een knelpunt in de infrastructuur van Hongkong vormt de oude luchthaven Kai Tak. Met slechts een start- en landingsbaan is dit vliegveld nu reeds nauwelijks in staat het passagiers- en vrachtaanbod te verwerken.

Verkeersprognoses voorzien echter dat het luchtverkeer van en naar Hongkong in buitengewone mate zal toenemen.Vanwege de ligging van de oude luchthaven met kort aangrenzende bebouwing viel aan uitbreiding van Kai Tak evenwel niet te denken.

Na meer dan tien jaren van analyseren en plannen viel het besluit tot de aanleg en bouw van een nieuwe luchthaven op het eiland Chek Lap Kok. Het vliegveld zal reeds in 1997 worden geopend en zal dan een capaciteit hebben van 35 miljoen passagiers per jaar. Na de uiteindelijke voltooiing van de nieuwe luchthaven in 2040 zullen jaarlijks 87 miljoen passagiers Hongkong via Chek Lap Kok ke aandoen.

Het vliegveld behoort tot het meest uitgebreide grondverzetpo dat ooit op de wereld werd uitgevoerd. Het eiland Chek Lap Kok heeft een oppervlakte van 300 ha, en het aangrenzende kleinere Lam Chau Island ca. 8 ha. De nieuwe luchthaven moet echter een totale grondoppervlakte krijgen van 1248 ha. De ontbrekende 940 ha dienen hier derhalve te worden gerealiseerd door middel van gigantische landwinningsactiviteiten.

Afgraven bergrug

Zo dient een complete bergrug op Chek Lap Kok te worden afgegraven en het gewonnen steen en grondmateriaal te worden gebruikt voor het opvullen van de omringende zeebodem. Bij deze bouwactiviteiten, die door twee bedrijven worden uitgevoerd, zullen ruim 90 miljoen kubieke meters rotsmateriaal moeten worden verplaatst waarvoor 56000 ton springstof wordt gebruikt. Na het egaliseren van het terrein wordt een vijftien kilometer lange stenen wal aangelegd die het vliegveld tezijnertijd moet beschermen tegen tyfonen.

Op de zuidelijke helft van Chek Lap Kok voert het Australische bedrijf Roche Bros.het graafwerk uit met een O&K hydraulische hooglepel van het type RH 200. Deze uit de kluiten gewassen graafmachine heeft een eigen massa van 450 ton en is uitgerust met een hooglepelbak van 22m3 De aannemer hoopt met deze machine in een tijdsbestek van 41 maanden in totaal 41 miljoen m3 steenmateriaal af te graven.

In februari 1993 is men begonnen met het laten springen van de deels 67 meter hoge steenrug en sinds maart wordt met de O&K RH 200 het vrijkomende materiaal dat voornamelijk bestaat uit sulfietgesteente met een gehalte van 77% siliciumoxyde weggewerkt. Dit in hoge mate slijtage veroorzakende materiaal heeft een specifiek eigen gewicht van 2,5 ton per m3. Om die reden is de graafbak bekleed met een extra hoog slijtvaste beplating.

De machine draait continu 24 uur per etmaal aal en laadt dumpers met een laadvermogen van 150 ton in gemiddeld vier laadbewegingen. Het vermogen voor de RH 200 wordt geleverd door twee watergekoelde Cummins dieselmotoren, die gezamenlijk een vermogen produceren van 1516 kW. Het in gebouwde O&K hydraulische pompregelsysteem (PMS Pump Managing System) zorgt voor de elektronische controle van de acht hydrauliekpompen en een optimale verdeling van het hiermee geleverde vermogen.

De nieuwe luchthaven voor de kust van Hongkong. Door de vrije ligging van het kunstmatige eiland ke in de toekomst dagelijks vele honderden vliegbewegingen probleemloos worden uitgevoerd

De RH 200 hydraulische hooglepel werkt 24 uur per etmaal en moet in een tijdsbestek van 41 maanden ca. 40 miljoen m3 steenmateriaal afgraven.

De bestaande eilanden Chek Lap Kok en Lam Chau Island vormen gezamenlijk slechts een vierde van het totale oppervlak van de toekomstige luchthaven. Het resterende deel wordt met cutterzuigers en andere baggerschepen gerealiseerd.

Reageer op dit artikel