nieuws

Noord-Holland bevordert zuidgericht bouwen

bouwbreed

Cobouw Het pobureau Duurzaam Bouwen bevordert vanaf 3 maart vanuit Alkmaar het zuidgericht bouwen in Noord-Holland. De provincie richtte dit bureau op met het energiebedrijf PEN en de Novem.

Het bureau richt zich vooral op de grote nieuwbouwlocaties in Noord-Holland. De provincie wil dat in 2000 in 10 procent van de nieuwe woonwijken zuidgericht is verkaveld.

De activiteiten van het bureau moeten leiden tot een grootschalige energiebesparing zonder dat de bewoners van comfort moeten afzien. Die besparing moet vooral op de Vinex-locaties gebeuren.

Te denken valt hier aan Zaanstad, het HAL-gebied, Purmerend en Haarlemmermeer. In die nieuwe wijken zal in 2000 volgens het plan meer dan 60 procent van de woningen op het zuiden staan.

Voor de bewoners betekent dit een halvering van het gasverbruik. Gedeputeerde Staten willen met het energiebeleid een voortrekkersrol vervullen. De bijbehorende poen moeten (inter)nationaal als voorbeeld dienen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de inspanningen niet alleen het milieu maar ook de investeerder ten goede komen. Het dagelijks bestuur van Noord-Holland kijkt vooral naar activiteiten inzake duurzame energie.

Hoog rendement

Om alle poen omtrent duurzame energie uit te voeren ontbreekt het de provincie aan middelen en personeel. GS geven om die reden voorrang aan poen met een hoog rendement. Vergassing van biomassa mag zich om die reden in een toegenomen aandacht verheugen. Noord-Holland vermindert de inspanningen voor de windenergie omdat het rendement van deze activiteiten te laag blijft. Wel blijft de provincie particuliere initiatieven steunen en probeert door overleg met ‘windrijke’ gemeenten de markt voor windmolens te vergroten. Daarbij zullen GS nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied toetsen op de mogelijkheid windturbines te plaatsen.

Besluit

Halverwege dit jaar valt een besluit over de bouw van een centrale die organisch afval vergast en daarmee 20 MegaWatt aan elektriciteit opwekt. Wanneer er meer van dit soort centrales komen valt de verbouw van speciale energiegewassen te overwegen. Een ander voorbeeldpo betreft de ‘Stad van de Zon’ die tussen Heerhugowaard en Alkmaar moet verrijzen. De provincie wil de eerder opgedane kennis met het Zonnehuis in Castricum op een grotere schaal laten toepassen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels