nieuws

Nieuwegein kamp met veel lege kantoren

bouwbreed Premium

De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nieuwegein is het afgelopen jaar iets afgelopen. Met een leegstandcijfer van 8,9 procent zit de gemeente echter nog ruim boven het landelijk gemiddelde.

Desondanks zet Nieuwegein de gronduitgifte voor kantorenvestigingen voort.

Dit stelt Nieuwegein in de onlangs gepresenteerde nota ‘bedrijfshuisvesting Nieuwegein’.

In deze jaarlijkse rapportage wordt de laatste stand van zaken op het gebied van de kantorenmarkt en bedrijfsvestigingen gegeven.

Voor wat betreft de bedrijfsruimte blijkt in Nieuwegein 13665m2 direct beschikbaar te zijn. De voorraad direct verhuurbare bedrijfsruimte is in vergelijking met het jaar daarvoor met 5035m2 bruto vloeroppervlak afgenomen.

Aan kantoorruimte heeft Nieuwegein ongeveer 33935m2 bvo direct beschikbaar. Ten opzichte van 1992 is het direct beschikbare aanbod in het afgelopen jaar met 7760m2 bvo verminderd. Echter, met een totale oppervlakte van 345325 m2 komt het leegstandpercentage op 9,8 procent.

Hoger

“Het leegstandcijfer”, zo wordt in de nota gesteld, “in Nieuwegein, ligt hoger dan het gemiddelde percentage kortdurende leegstand die noodzakelijk is voor het optimaal functioneren van de markt. Deze is doorgaans twee a drie procent.” Volgens de nota komt Nieuwegein er landelijk gezien nog niets eens zo slecht vanaf.

“Vergeleken met het Nederlandse cijfer van dertien procent is de leegstand hier nog relatief beperkt.”

Nieuwegein verwacht dat wanneer de toename van het aanbod, veroorzaakt door bedrijfsverplaatsingen en -beeindiging, zich wat stabiliseert de leegstand enigszins zal dalen.

Volgens de rapportage heeft nieuwbouw geen enkele invloed op dit cijfer omdat deze vestigingen niet aan de huurmarkt worden toegevoegd. “De pijplijn van plannen bestond afgelopen jaar volledig uit panden ten behoeve van eigenaars-gebruikers. Ook voor 1994 is dit het geval.”

Gronduitgifte

De gemeente heeft in het afgelopen jaar 1,2 hectare bedrijfs- en kantoorterrein uitgegeven. Nieuwegein wil dit jaar 117700m2 bvo kantoorterrein uitgeven in Rijnhuizen. Vrije kavels gemeentelijk bedrijfsterrein zijn, aldus de nota, niet meer beschikbaar.

Reageer op dit artikel