nieuws

Nieuw programma bespaart betontekenaar tijd en moeite

bouwbreed

Technosoft, ontwikkelaar en leverancier van bouwtechnische reken- en tekenprogrammatuur introduceert het tekenpakket TechnoCAD Beton 4.5, een op AutoCAD 12 geente applicatie, waarmee de betontekenaar een aanzienlijk hogere produktie kan behalen en de samenwerking met buigcentrales wordt verbeterd.

Volgens de leverancier is de ruim 45% tijdsbesparing welke met het pakket kan worden geboekt, te danken aan de diverse ‘slimmigheden’.

Deze hebben in de eerste plaats betrekking op de wijze waarop een tekening wordt opgezet. Deze ‘past’ precies op de werkwijze die de betontekenaar gewoon is te volgen. Bovendien kan hij in TechnoCAD Beton, evenals in AutoCad 12, gebruik maken van zogenaamde ‘dialoogboxen’ waarin wordt gevraagd naar o.a. waarden, dekkingen, diameters, maar ook grafische zaken als staafvormen, beugels en dergelijke. De tekenaar selecteert vanaf zijn tablet de verlangde items of vult de alfanumerieke gegevens in, en het programma plaatst het geselecteerde in de tekening.

Omdat de waarden ook op voorhand -default- ke worden ingegeven, hoeft de tekenaar zich tijdens het echte tekenwerk, geen zorgen meer te maken over de juistheid van de waarden e.d.

Een volgend belangrijk kenmerk van het pakket, betreft de mogelijkheid om in constructiedelen te tekenen. Door een item als constructiedeel en niet als een samenspel van losstaande onderdeeltjes te definieren, heeft het, volgens TechnoSoft, alle zin om een bibliotheek op te bouwen van veel voorkomende constructies. De tekenaar haalt een compleet met wapening getekend constructiedeel uit de bibliotheek, plaatst het in zijn tekening en modificeert het.

Sneller

Omdat niet alleen de tekening, maar ook de bijbehorende informatie betreffende de maatvoering, staafaantallen, hart op hart -afstanden, e.d. wordt meegenomen en -bij het modificeren- automatisch wordt aangepast, verloopt niet alleen het tekenwerk een stuk sneller, maar heeft men tevens de zekerheid dat alle informatie ‘up-to-date’ en correct is.

Zeer efficient, is voorts de mogelijkheid om, hoewel men op een tekenvel werkt, op verschillende lagen te tekenen. Zo kan in een tekening zowel de onderwapening als de bovenwapening worden getekend, waarna met een druk op de knop beide tekening apart ke worden gepresenteerd respectievelijk afgedrukt. Het voordeel hiervan ligt voor de hand: de tekenaar kan bijna geen fouten maken in de positionering van beide wapeningen en hoeft geen tijd te spenderen aan het vervaardigen van twee seperate tekeningen.

Deze voordelen gelden tevens voor een ander ‘slimmigheidje’, namelijk de directe koppeling tussen aanzichtstekeningen en doorsneden. Dankzij deze koppeling leidt een wijziging in een van beide tekeningen automatisch tot een aanpassing in de andere tekening. Deze wijzigingen ke betrekking hebben op het veranderen van het aantal staven, het verkleinen, danwel ‘stretchen’ van de staven, een verandering van de h.o.h.-afstand, het wijzigen van de diameters, etc. samenwerking TechnoSoft is een bureau dat niet alleen in Nederland maar ook in Belgie is gevestigd en houdt dus bij de ontwikkeling van haar software rekening met de ‘eigenaardigheden’ van beide markten.

Zo kan met TechnoCAD Beton 4.5 automatisch een buigstaat worden gegenereerd, een mogelijkheid die in Belgie, waar het ingenieursbureau en niet de buigcentrale verantwoordelijk is voor deze informatie, zeer aanspreekt. TechnoSoft is echter van mening dat ook het Nederlandse ingenieursbureau haar voordeel met deze eigenschap kan doen. Immers, men bespaart de buigcentrale een vervelend en tijdrovend werkje, terwijl tevens zekerheid bestaat over de correctheid van de hoeveelheden gegevens. Kortom: de samenwerking zal soepeler verlopen.

Met de nieuwe Techno-software krijgt de betontekenaar zowel de rekening als de tekening overzichtelijk gepresenteerd.

Reageer op dit artikel