nieuws

Nederlandse transporteur wil eerlijke concurrentie

bouwbreed

In 1993 zijn er in Nederland in totaal 5337 vrachtwagens verkocht. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dit een daling van 35 procent.

Ook het aantal nieuwe geregistreerde trekkers liep terug met maar liefst 44%. Voor de bedrijfswagenbranche was 1993 in dat opzicht een rampjaar.

Beurzen gelden in het algemeen als graadmeter voor de desbetreffende branche. Als de Bedrijfswagen RAI dat ook voor de autobranche wil zijn dan mag worden verwacht dat de markt dit jaar weer zal aantrekken. Alle 75000 m2 beursoppervlakte van de RAI zijn namelijk bezet.

Groei

Deze positieve verwachtingen worden overigens niet alleen ondersteund door het grote aantal exposanten. Op langere termijn zijn er nog andere ontwikkelingen te verwachten. Voor de komende vijftien jaar wordt bijvoorbeeld een groei van het vervoer in Nederland en Europa voorzien van zo’n goede 35 tot 50 procent.

De belangrijkste reden daarvoor is volgens ir. R. van Yperen, voorzitter van het RAI tentoonstellingscomite, de verdergaande arbeidsverdeling. In dit kader merkt hij op dat in het bijzonder Japanse en Amerikaanse bedrijven ons land steeds meer zien als een goede uitvalsbasis voor verdere activiteiten op de Europese markt. In totaal 170 van de 400 bedrijven die zich in Europa vestigden kwamen naar ons land.

Niet drukker

Ondanks de toenemende goederenstroom behoeft de drukte op de weg niet groter te worden. zo meent Van Yperen. Dan zal echter het maximum toelaatbaar gewicht van vrachtwagens wel verhoogd moeten worden. Van Yperen dacht aan een verhoging van 40 naar 48 ton. Bij eenzelfde gewicht van alle goederen zal de ruimte die al die vrachtwagens op de Europese wegen innemen dan ongeveer met 27% ke afnemen.

Milieu-eisen

Een heugelijk feit noemde Van Yperen dat de Nederlandse vrachtauto de schoonste is van Europa. Op zich een sterk element in de concurrentiepositie. De Westeuropese vervoerder ziet steeds meer Oost-Europese trucks naar het Westen komen die geen enkele vorm van milieubescherming kennen. “De Nederlandse vervoerders willen de concurrentie best aan maar dan wel met dezelfde voertuigen.”

Van Yperen pleitte er daarom voor dat de Nederlandse maar liever nog de Europese overheid ,vrachtauto’s die niet aan dezelfde milieu-eisen voldoen zou verbieden. Hij verhulde niet er bezorgd voor te zijn dat als gevolg van deze oneerlijke concurrentie Nederlandse vervoerders naar het buitenland uitwijken.

De Nederlandse vrachtautochauffeur is de duurste in Europa. De loonkosten zijn daarom alleen al een dreigende factor. Ten opzichte van zijn Poolse collega’s die genoegen nemen met een inkomen van zo’n goede 25,000 tot 30.000 gulden kost hij zijn werkgever gemiddeld 100.000 gulden per jaar.

Laag rendement

Het is derhalve niet verwonderlijk dat het rendement van de meeste transportondernemingen bijzonder laag is. In 1987 bedroeg dit nog ongeveer 3% terwijl in 1992 geen groter rendement kon worden genoteerd dan 1,6%.

Bedroeg in 1987 het rendement van het internationale vervoer nog 4,6%, gemiddeld zou dit volgens Van Yperen 2,1% negatief zijn.

Reageer op dit artikel