nieuws

N-Holland: duidelijkheid over investeringsimpuls

bouwbreed

De opstellers van het nieuwe regeerakkoord moeten snel duidelijkheid verschaffen hoe ze de toegezegde extra f. 1,2 miljard uit de investeringsimpuls, bestemd voor het stads- en streekvervoer in het stadsgewest Amsterdam, na 1998 willen bekostigen.

Dat zei gedeputeerde F. de Zeeuw van de provincie Noord-Holland gisteren in de Aviodome op Schiphol.

Minister Maij sloeg hier de eerste damwand voor de aanleg van de Zuid-Tangent, een vrije busbaanverbinding die de komende jaren fasegewijs wordt aangelegd tussen IJmuiden en Weesp.

Extra gelden

Het rijk heeft zoals bekend in de begroting f. 1,2 miljard extra opgenomen voor het stads- en streekvervoer in deze regio. In de periode tot het jaar 1998 komen de in de begroting genoemde extra gelden beschikbaar uit de investeringsimpuls. Voor de periode daarna is er echter nog geen zekerheid waar de extra middelen vandaan moeten komen.

Volgens De Zeeuw is het echter dringend gewenst dat de in de begroting genoemde bedragen ook voor de periode na 1998 daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld. “Dit is verplicht huiswerk voor de opstellers van het nieuwe regeerakkoord”, aldus de gedeputeerde. De Zeeuw suggereerde dat een gedeelte van de verkoop van de PTT-aandelen hiertoe ke worden aangewend. “Dit zou dan een erkenning zijn van het feit dat er ook in het regionale vervoer een grote behoefte is aan de realisatie van vrijliggende infrastructuur.”

Snel

Minister Maij gaf bij de officiele handeling te kennen grote verwachtingen te hebben van de Zuid-Tangent. De verbinding, met name het kerntraject tussen Haarlem en Schiphol, moet een belangrijke rol gaan spelen in de afwikkeling van het reizigersverkeer van en naar Schiphol.

Het bestuurlijke traject dat voorafging aan de aanleg van de busbaan heeft nog geen jaar geduurd. In november vorig jaar werd het verzoek om subsidie voor het kerntraject bij het ministerie ingediend door de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, Schiphol, het ROA, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland.

Door een snelle afhandeling op het ministerie is er nu een bedrag van f. 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van het kerntraject, het maximale bedrag dat voor het werk beschikbaar was in het huidig Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

De Zuid-Tangent wordt in eerste instantie als vrije busbaan aangelegd, maar in de uitvoering wordt reeds rekening gehouden met eventuele toekomstige ombouw naar een railsysteem.

Reageer op dit artikel