nieuws

Minder bedden in ziekenhuis nodig

bouwbreed

Rond de eeuwwisseling kan Nederland in de volksgezondheid volstaan met 44000 ziekenhuisbedden tegen ruim 52000 nu. De afgelopen tien jaar is het aantal ook al verminderd met ongeveer 10000 stuks.

Dat schrijft het College voor ziekenhuisvoorzieningen in een advies aan staatssecretaris Simons. Het college, onder leiding van oud-minister G. van Aardenne, denkt niet dat de vergrijzing van de bevolking tot een grotere behoefte aan ziekenhuisbedden zal leiden doordat de wijze van behandeling verandert. De verlaging van het aantal bedden moet dan ook worden gekoppeld aan een uitbreiding van spreekuurafdelingen van poliklinieken. Voor de bouw en verbouwing van instellingen in de gezondheidszorg is tot 2000 jaarlijks in totaal f. 1,7 miljard nodig, aldus het college. Dat komt overeen met wat Simons nu al jaarlijks voor investeringen uittrekt.

Wel is een aanpassing van de bedragen voor de verschillende sectoren nodig. De bouwbehoefte van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten en voor ziekenhuizen is groter dan geraamd. Voor verpleeghuizen lijkt minder geld nodig te zijn. Dat laatste komt volgens de commissie door de vele bouwpoen in de jaren 1992-95.

Reageer op dit artikel