nieuws

Milanese architectenbond in oorlog met gemeente

bouwbreed Premium

Het is oorlog tussen de Milanese bond van architecten en de gemeente Milaan. Met toepassing van een nieuwe morele wetgeving maken nieuwbouwplannen de eerste twee en een half jaar geen kans op een vergunning.

Plannen die gedurende de ‘witwas-actie’ zijn ingediend, krijgen voor de lente van 1995 geen vergunning. En om de Milanese stedebouw uit het slop te halen, wil gemeente-adviseur Giorgio Jungiger geen eigen stedebouwkundige maar een buitenlander aantrekken.

Voor het invoeren van de nieuwe wet van Andamoli heeft de gemeente Milaan adviseur Junginger aangetrokken. Hij moet ervoor zorgen dat het ‘project Andamoli’ op moreel verantwoorde wijze gestalte krijgt. Behalve stedebouwplannen omvat het po 90 plannen voor herbouw en renovatie. In het algemeen economisch belang zal kostenbewaking bij de nieuwe beoordeling een belangrijke rol spelen.

De aanpak valt te vergelijken met onderhoudscontracten die recent voor openbare gebouwen zijn afgesloten tegen prijzen die zo’n dertig procent lager liggen dan vijf jaar geleden. Ook bij het aanbesteden en uitvoeren van andere openbare werken zijn reeds besparingen bereikt van zelfs 40 procent.

Het is volgens de gemeente-adviseur onmogelijk om lopende planprocedures zomaar af te handelen. Toch streeft hij ernaar om voor maart aan enkele oude plannen goedkeuring te verlenen. “We hebben met alle vertraging toch al miljoenen verkwist”, aldus Junginger.

“Sommige plannen zijn zo lang blijven liggen, dat ze inmiddels te oud zijn”. “We zullen de stad in verschillende sectoren verdelen. Zo is het gemakkelijker bepaalde hoofdfuncties, zoals de industrie op hun huidige locatie te handhaven. Voor juli moet de gemeente besluiten voor welke gebieden we nieuwe plannen gaan maken. Voor het uitbreiden van het openbaar groen, wil ik niet uitwijken naar open terreinen binnen de stad om daar dure parken aan te leggen. Ik denk eraan priveterreinen in de omgeving bij het openbaar groen te betrekken, zoals hoven van pallazzo’s. Deze omsloten tuinen zijn uitstekend geschikt als rustige en veilige speelplaats voor kinderen. Ik overweeg verder om het paleis van justitie te verplaatsen.”

Buitenlander

“Voor het vormgeven van deze ideeen wil ik een buitenlandse stedebouwkundige aantrekken. Die moet belangrijke delen van de stad opnieuw ontwerpen. Dat geldt onder meer voor het gebied ‘Garibladi-Republica’. De plannen die daarvoor waren opgesteld, zijn inmiddels te sterk verouderd.”

De bond van architecten, waarbij 6500 architecten zijn aangesloten, heeft geprotesteerd tegen de gang van zaken. Junginger wappert de hevige protesten weg: “De klachten komen voornamelijk bij een klein groepje architecten vandaan, dat oorspronkelijk handelde vanuit hun vroegere monopolipositie bij de gemeente. Het systeem werd rot en nu zijn ze op tilt gesprongen.”

Een woordvoerder van de bond heeft een gesprek gehad met de gemeente-adviseur. De architecten eisen dat de gemeente iemand aanstelt om de planprocedures te bewaken. Op het ogenblik duren die minimaal een jaar, ook al voldoet een plan volledig aan de regels. Volgens Junginger ontbreekt het echter aan een wet om de gevraagde procedurebewaker aan te stellen. Volgens de voorzitter van de bond ziet de adviseur van de gemeente er meer heil in dat architecten de ambtenaren bijstaan om het beoordelen van bouwplannen praktischer op te zetten en zo de procedure te versnellen. Hier voelen de architecten overigens weinig voor, omdat deze steun al gauw voor tweeerlei uitleg vatbaar is.

Dood

“Stedebouwkundig is de stad helemaal dood”, vindt de architectenbond. De stadsplanning ligt al meer dan drie jaar stil. Debatten op dat gebied zijn er niet meeer, laat staan over de realisatie ervan, “Waarom hebben wij hier geen internationale stedebouwkundige prijsvragen, zoals in Parijs, Londen en Berlijn”, vragen de Milanese architecten zich af. “In dat geval krijgen onze eigen stedebouwkundigen ook een eerlijke kans mee te dingen voor het herstructureren van enkele belangrijke wijken in de stad. “Als voorbeeld noemen de architecteen het herbestemmen van het gebied van de San Vitore-gevangenis, waarvan de gevangenen naar elders zullen worden overgebracht.

De bond wil dat er voor het toetsen van de plannen zo snel mogelijk een gemeente verordening komt. Deze moet zo helder en eenvoudig zijn dat deze eveneens bij de omliggende gemeenten valt toe te passen en niet alleen voor het oude centrum zoals nu het geval is.

Niet alleen de Milanese stedebouw is nagenoeg dood, dat geldt eveneens voor heel wat belangrijke bouwwerken zoals de renovatie en verbouwing van het (grote) Piccolo Teatro. Met een bedrag van vijftien miljoen zijn in 1980 de werkzaamheden begonnen. Later is nog eens ruim negentig miljoen voor hetzelfde werk uitgetrokken, maar nooit aan de werkelijke realisatie uitgegeven. Het gebouw staat nog steeds in de steigers en het werk ligt al vele jaren stil.

Of de toekomst er voor de bouw in Milaan rooskleuriger uit zal zien, moet komende maandag blijken. Dan zou het college haar fiat moeten geven aan de door Junginger beoogde aanpak. Maar ook de adviseur twijfelt er nog aan of dit zonder problemen zal passeren.

Reageer op dit artikel