nieuws

Meer aandacht voor milieu bij baggerwerk in Schelde

bouwbreed Premium

In maart zullen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Vlaamse gemeenschapsminister van Openbare werken en Verkeer weer om de tafel gaan zitten om te praten over de baggervergunning, die de Belgen steeds voor een aantal jaren van Nederland krijgen om de Westerschelde op Nederlands grondgebied te ke uitbaggeren.

Dan zal er meer aandacht dan voorheen worden besteed aan de vraag hoe te handelen als er door een incident verontreiniging in het Scheldewater en vervolgens in het slib terecht komt.

Dat heeft een jurist van de Zeeuwse afdeling van Verkeer en Waterstaat tijdens een hoorzitting bij de Raad van State beloofd. De hoorzitting werd gehouden in het kader van het beroep, dat de Stichting Reinwater, de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu heeft ingesteld bij de Raad van State in Den Haag tegen de vergunning op basis waarvan de Belgen nu tot 1995 mogen baggeren. Het probleem zit hem voor de water- en natuurbeschermingsorganisaties in het feit dat het opgebaggerde slib buiten de vaargeul teruggestort mag worden in de Westerschelde.

Verontreinigd

Het slib is door lozing op Frans-, Nederlands- en Belgisch grondgebied in de Schelde soms behoorlijk verontreinigd. De milieu-activisten zouden liever zien dat het slib wordt afgevoerd en gezuiverd wordt. Mogelijkheden buiten terugstorten zijn er bovendien ook. De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) bijvoorbeeld (door de provincie Noord-Brabant geholpen met financiele steun) doet immers niet voor niets onderzoek naar de afzetmogelijkheden van (verontreinigd) baggerslib. Verwerking bij dijkbouw en in de steenindustrie wordt bekeken en er wordt bestudeerd of het te gebruiken is bij het afdekken van stortplaatsen en bij de bouw van geluidswallen. De Raad van State gaat nu beoordelen of de vergunning voor het baggeren in de Westerschelde tot 1995 eventueel aanvulling behoeft. Wat de Raad van State vindt, zal vooral gevolgen hebben voor de voorschriften in de nieuwe vergunning voor de periode na 1995. Dat er dan weer gebaggerd zal moeten worden, staat wel vast. De Westerschelde moet immers goed bevaarbaar blijven voor de schepen met de bestemming Antwerpen en Gent. De Belgen baggeren al van voor het begin van de twintigste eeuw op Nederlands grondgebied.

Reageer op dit artikel