nieuws

Mak-Commissie wil nieuwe categorie voor mineraalwol

bouwbreed Premium

De Duitse Mak-Commissie, vindt dat glas- en steenwol in een nieuwe categorie ‘gevaarlijke stoffen’, alsof III-A2 genaamd, moet worden ondergebracht. De commissie adviseert de Duitse overheid inzake grenswaarden voor materialen.

Dit omdat bestaande inhalatie-onderzoeken geen aanleiding geven om glas- en steenwol als kankerverwekkend te beschouwen, aldus de MWA (Mineral Wool Association). De Mak-Commissie stelt voor om deze nieuwe categorie in te voeren voor vezels die op basis van implantatie-onderzoek bij dieren kankerverwekkend zouden zijn bevonden. Het blijft echter de vraag of de Duitse overheid het standpunt van de Mak-Commissie overneemt.

De MWA Benelux heeft echter bezwaar aangetekend tegen dit voorstel. Daarvoor voert hij de volgende punten aan:

– Het standpunt van de Mak-Commissie is gebaseerd op oud onderzoek van mineraalwol in de jaren zeventig. Op basis hiervan heeft de commissie in 1980 het materiaal als mogelijk kankerverwekkend in III-B geclassificeerd.

– Onlangs heeft het onafhankelijke instituut RCC in Geneve een grootschalig inhalatie-onderzoek verricht. Hieruit is gebleken dat noch steen-, noch gla- s- en slakkenwol een verhoogd risico van kanker met zich mee brengen. Deze resultaten zijn niet door de commissie meegewogen.

– Het advies van de Mak-Commissie is gebaseerd op een onderzoek, waarbij grote doses van diverse type vezels rechtstreeks in het lichaam van dieren zijn gespoten. Dit type onderzoek ondervindt veel kritiek van een fors aantal gerenommeerd internationale organisaties waaronder de Wereld Gezondheids Organisatie. Zij beschouwen alleen de inhalatieproeven als maatgevend om het gevaar voor de mens in te schatten.

– Meer dan vijftig jaar epidemiologisch onderzoek onder werknemers in de glas- steen- en slakkenwol-industrie in diverse landen en continenten hebben aangetoond, dat het werken met deze materialen geen ‘verhoogd’ kankerrisico met zich meebrengt voor de werknemers in de bouw en industrie. “Het werken ermee is veilig als de aanbevolen eenvoudige instructies worden opgevolgd”, aldus de MWA.

De voorzitter van de Duitse Mineral Wool Association Joseph Kartaun stelt, dat het advies van de Duitse Mak-Commissie niet strookt met het regeringsbeleid in andere EU-landen, waar juist wordt overwogen om glas- en steenwol als niet kankerverwekkend te classificeren.

Omdat hier sprake is van een volledig nieuwe categorie, die tot nu toe voor geen enkel materiaal is gebruikt, overweegt de Duitse minerale wol associatie juridische stappen te ondernemen, als de Duitse overheid het standpunt van de Mak-Commissie overneemt.

Aan de kaak

Kartaun heeft ook de samenstelling van de Mak-Commissie aan de kaak gesteld. In deze commissie zitten geen vertegenwoordigers van de MWA. “De chemische industrie, de belangrijkste concurrent van MWA op het gebied van isolatieprodukten, is echter met maar liefst zeven afgevaardigden vertegenwoordigd. Opvallend genoeg”, aldus Kartaun, ” is bij implantatietests gebleken, dat ook cellulosevezels kanker in proefdieren veroorzaken.

Dat materiaal wordt echter niet ter discussie gesteld”. Het zou volgens hem aanbeveling verdienen als alle materialen op een gelijke wijze zouden worden behandeld en onderzocht.

Reageer op dit artikel