nieuws

Lubbers pleit voor aanleg New Rotterdam Airport

bouwbreed

De Rotterdammer Ruud Lubbers, in het dagelijkse leven minister- president, blijft voor de aanleg van een nieuw vliegveld Zestienhoven. In zijn ogen heeft een havenstad als Rotterdam een luchthaven nodig.

“Het moet een bescheiden vliegveld zijn. Het mag geen tweede Schiphol worden. Het laten liggen van het huidige Zestienhoven heeft niet onze prioriteit en geen vliegveld is niet onze opvatting. Het bedrijfsleven in het Rijnmondgebied profiteert van een luchthaven.”

Lubbers greep de feestelijke bouwstart van de Wilhelminahof op de Kop van Zuid, dat grotendeels wordt gehuurd door de Rijksgebouwendienst voor de rechtelijke macht en de Belastingdienst, aan om voor zijn stad op te komen. Een warm applaus viel hem ten deel. Lubbers sprak wel de hoop uit dat men “vooral in het licht van de komende verkiezingen ontspannen naar dit onderwerp gaat kijken”

De voorzet voor het pleidooi werd gegeven door de Rotterdamse burgemeester, Bram Peper. Net als Lubbers was hij te gast op de Kop van Zuid. Peper sprak van een dralende overheid als het gaat om de Noordrand, de locatie voor New Rotterdam Airport. Hij vindt dat het Vinex-beleid star is. “Inmiddels zijn er signalen dat mensen en bedrijven zich daarom buiten onze regio vestigen. Met de milieubelastende auto bereiken ze dan Rotterdam en dat kan niet de bedoeling zijn van het beleid.”

Pensioenfondsen

In een zaal vol investeerders, de Wilhelminahof wordt geheel door de markt gefinancierd, bereed Lubbers weer eens een van zijn vele stokpaardjes. Hij is van mening dat de tientallen miljarden in de pensioenfondsen aangewend moeten worden voor woningbouw. Daarnaast is hij van mening dat corporaties genoeg reserves hebben. “Er is in Nederland genoeg geld voor woningbouw. Het wordt tijd om de bouw te versnellen”, aldus Lubbers, die wel erkende dat snel alle ruimtelijke ordeningsbelemmeringen moeten worden weggenomen. Een vastgoedinvesteerder vond dat het ‘geklauw’ in de fondsen maar eens over moest zijn. “Laat Lubbers zijn eigen zaken maar eens goed regelen. Wij kennen onze verantwoordelijkheden en zullen verantwoord beleggen in woningbouw.”

Op de foto, van de noordelijke kant genomen, zijn links de heistellingen zichtbaar. Op die plaats komt de nieuwe rechtbank te liggen. Waar de Spido vaart wordt op de voorgrond gewerkt aan de Erasmusbrug.

Reageer op dit artikel