nieuws

Locatiebeleid voor bedrijven werkt

bouwbreed

Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen blijkt succes te hebben. Er worden daarmee gunstige effecten bereikt, zowel wat de reductie van de automobiliteit betreft, de mogelijkheden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit als in economisch opzicht.Dat schrijft minister Alders bij de aanbieding van een evaluatie van dit beleidsonderdeel aan de Tweede Kamer. In deze voortgangsrapportage wordt de balans opgemaakt van drie jaar beleid voor A-locaties (goed ontsloten door openbaar vervoer voor arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven) en B-locaties (goed ontsloten over de weg voor distributie- en transportbedrijven).

“Omdat in de praktijk nog ontwikkelingen plaatsvinden, die afwijken van het locatiebeleid, kan dat voor de buitenstaander het beeld oproepen dat het beleid niet serieus wordt uitgevoerd”, aldus de bewindsman, “maar dat komt doordat er nog plannen van voor 1990 in uitvoering zijn.” De minister ontkent overigens niet dat er in een aantal situaties knelpunten optreden. Die ke betrekking hebben op milieuhygienische randvoorwaarden, gebrek aan ruimtelijke kwaliteit, het ontbreken van de wil tot bestuurlijke samenwerking, het ontbreken van voldoende alternatieven voor de auto of het niet ke voldoen aan de parkeernormering.

Reageer op dit artikel