nieuws

Kostprijs van zonneboiler wordt bijna gehalveerd

bouwbreed

De Nederlandse zonne-energie-industrie gaat ervoor zorgen dat de kostprijs van een zonneboiler in 1997 ongeveer 40% lager ligt dan de prijs in 1991. De subsidie kan dan omlaag, aldus Novem de Nederlandse maatschappij voor energie en milieu. Concreet komt dit neer op een verlaging in prijs van f. 3852 nu naar f. 2350 in 1997, exclusief btw en subsidie.

Tot dat jaar stelt het ministerie van EZ evenals voorgaande jaren gemiddeld f. 7 miljoen beschikbaar voor de subsidiering voor de aanschaf van een zonneboiler. Bovendien trachten de zonneboilerfabrikanten en leveranciers de jaarlijks te plaatsen aantallen op te voeren van ongeveer 1800 dit jaar tot ongeveer 14000. in de volgende jaren. Deze doelstellingen waren onderdeel van de meerjarenafspraak, die de branche met het ministerie van EZ en instituten heeft gemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels