nieuws

Investeringen gww-sector in 1993 fors afgenomen

bouwbreed Premium

Het totaal aanbestede bedrag in de grond-, weg- en waterbouw in Nederland is in 1993 met 5 procent gedaald. Bedroeg het totaal aanbestede bedrag in 1992 nog ruim f.4 miljard, in 1993 daalde dit naar bijna f. 3,9 miljard. Het aantal aanbestede werken daalde in 1993 met 12%. Vanaf 1990 blijkt het aantal gww-werken overigens elk jaar gekrompen te zijn.

Dit blijkt uit cijfers van de vereniging Wegenbouw Aannemers Combinatie (WAC) uit Zeist, de prijsregelende organisatie voor de gww-sector.

De daling van de cijfers vond met name plaats in het Noorden (- 21%) en het Westen (- 9%). In het Oosten bleef de aanneemsom vrijwel ongewijzigd. Het Zuiden gaf het positieve beeld met een stijging van het aanbestede bedrag met 7%.

Gerelativeerd

Volgens een woordvoerder van de WAC dienen de cijfers enigszins gerelativeerd te worden, aangezien het hier niet gaat om omzetcijfers, maar om aanbestedingscijfers. “Als prijsregelende organisatie weten wij exact wat er in een jaar is aanbesteed. De cijfers moeten echter genuanceerd worden bekeken omdat een enkele aanbesteding gevolgen kan hebben voor het resultaat in een hele regio. Zo is de stijging in het Zuiden voor een groot deel het gevolg van het in 1993 aanbestede te deel van de A73 (f. 100 miljoen). Daarbij moet worden aangetekend dat de uitvoering van het werk ruim drie jaar in beslag neemt en dit bedrag dus eigenlijk ook over die periode moeten worden uitgesmeerd.”

Minder werk

Al in het derde kwartaal van 1993 stond voor de prijsregelende organisatie vast dat het een minder jaar zou worden dan 1992, het jaar waarin zich een forse groei (18%) voordeed ten opzichte van 1991. In het vierde kwartaal van 1993 was er echter sprake van herstel. Met uitzondering van het Noorden werd het vierde kwartaal van 1993 zelfs beter dan dezelfde periode in 1992. Deze opleving kon de drie voorafgaande kwartalen echter niet goed maken. Per saldo daalde het aantal aanbestede werken tot 17284 (- 12%).

In alle regio’s was overigens sprake van minder werk. Het oosten van het land kwam er met een daling van 9% relatief nog gunstig af.

Uit de cijfers blijkt verder dat er in 1993 tien procent minder grote werken (met een aanneemsom van f. 1 miljoen of hoger) zijn aanbesteed. Waren er in 1992 nog 674 werken in deze grootte-klasse, in het afgelopen jaar waren dat er 608.

Als opdrachtgever voor de gww-sector waren de gemeenten in 1993 (met een marktaandeel van 36% en een totale aanneemsom van ruim f. 1 ,5 miljard) het belangrijkst. De particuliere sector (exclusief hoofdaannemers) volgde met 29% van alle aanbestede werken, en de hoofdaannemers met ruim 24% van de werken. Bij de meeste opdrachtgevers was er sprake van een daling van het aanbesteed bedrag. De grootste procentuele daling (- 17%) deed zich voor bij de waterschappen.

Reageer op dit artikel