nieuws

‘Ingenieursopleidingen bouw moeten breder’

bouwbreed

Verlenging van de cursusduur van de bouwopleidingen aan technische universiteiten moet niet leiden tot verdere specialisatie. Het is beter een extra jaar te gebruiken om de bestaande opleidingen breder van opzet te maken, onder meer via stages en door meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke vorming van studenten.

Dat vindt een commissie die de kwaliteit van de opleidingen onderzocht van de faculteiten bouwkunde, civiele techniek en geodesie (landmeetkunde) van de TU Delft en bouwkunde van de TU Eindhoven.

De noodzaak tot verlenging van de studie van vier tot vijf jaar is volgens de commissie vooral gelegen in de behoefte aan breed inzetbare technische, bouwkundige en geodetische ingenieurs. Dat bereik je niet “met het ongebreideld invullen van een extra jaar”, waarschuwt de commissie. De commissie haakt hiermee in op de politieke discussie over de plannen van staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) om de cursusduur van een aantal technische opleidingen te verlengen.

Vooral de PvdA in de Tweede Kamer vindt dat er ‘een inhoudelijk verschil’ moet komen tussen de eerste vier jaar en het extra vijfde jaar.

De zogenoemde visitatiecommissie, ingesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), constateert dat de huidige onderwijsprogramma’s in feite al vier en een kwart tot vier en een half jaar duren. Als de duur onverhoopt vier jaar blijft dan moeten de faculteiten hun programma’s herzien. Dat zou volgens de commissie ten koste gaan van het wetenschappelijk niveau van de opleidingen.

Redelijk tevreden

De commissie is in het algemeen redelijk tevreden over de kwaliteit van de opleidingen en het gegeven onderwijs. Wel vindt ze dat de kwaliteitsbewaking planmatiger moet worden aangepakt en dat de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek voor verbeteringen vatbaar is.

De commissie vindt dat de faculteiten er als ‘rendement’ naar moeten streven dat 90 tot 95 procent van de studenten na het behalen van de propaedeuse uiteindelijk ook afstudeert. Aan dat criterium voldoet momenteel alleen de Delftse faculteit geodesie.

Reageer op dit artikel