nieuws

Iets nieuws bedenken

bouwbreed Premium

Als het met de omzet niet zo vlot en royaal loopt als men wel zou wensen, is menige ondernemer geneigd bij zichzelf te zeggen: als ik maar een nieuw artikel kon vinden of een nieuw systeem kon bedenken dat geschikt was voor anderen, kwamen de orders vanzelf binnen en liep de zaak weer voorspoedig. Natuurlijk zal een methode of produkt dat beter is, makkelijker, goedkoper of totaal nieuw, omzet opleveren indien het goed gebruikt kan worden of een tot dat moment bestaand probleem oplossen. Maar men moet zich niet verkijken op de introductie van iets nieuws.

In de eerste plaats zijn klanten of collega’s niet altijd zo gecharmeerd van iets nieuws, iets onbekends. De gemiddelde vakgenoot zal eerst eens de kat uit de boom kijken. Werkt het wel op den duur? Maakt het andere systemen niet duurder? Zal de uiteindelijke consument het accepteren? Zitten er geen onvermoede haken en ogen aan?

De meeste mensen vrezen bij iets onbekends het ergste. Bovendien is de reactie vaak: we hebben het al zo lang op de oude wijze gedaan, en dat is volstrekt bekend en veilig, want alle risico’s of voor- en nadelen zijn vertrouwd. Sommigen misgunnen de vinder van het nieuwe zijn succes, dikwijls is men overmatig kritisch en wantrouwig. Negatieve opinies verspreiden zich honderd keer sneller dan positieve en de wereld heeft al menig excellent idee de grond ingeboord.

Tenslotte hoef ik u niet te vertellen hoe razend moeilijk het is iets echt nieuws te ontwikkelen. Meestal is een idee aantrekkelijk, doch kost het jaren piekeren en werken, proberen en testen, veranderen en verbeteren, alsmede kapitalen geld om een bruikbaar iets te vervaardigen of een systeem uit te werken. Tegen de tijd dat het succes oogst, ben je misschien al dood. Het proberen met een nieuw produkt de markt te veroveren is dus vaak geen snelle methode om naam te maken en geld te verdienen.

Gelukkig trekken velen zich hier niets van aan en komen er telkens noviteiten op de markt! Toch kun je een ondernemer beter de raad geven niet in de eerste plaats naar een uitvinding te zoeken, maar liever iets bestaands te verbeteren en zo wellicht een stukje markt open te breken. Kijk om u heen naar dingen of manieren die vaak lastig zijn, minder handig, moeilijk aan te leren en dergelijke. Vraag u af of iets op een andere wijze ook door een leerjongen van zeventien uitgevoerd zou ke worden zonder toezicht.

Of u zelf het een en ander voor elkaar zou krijgen? Zulke dingen snijden hout indien u ze zou ke aanbieden. We doen veel nog altijd op de oude, aangeleerde manier. In zulke sectoren zijn verbeteringen niet alleen mogelijk, maar ook nuttig. En voor zeer velen acceptabel. Het zou best eens de redding van uw bedrijf ke zijn wanneer u zoiets vond.

Natuurlijk is er voor succes op dit terrein een dosis inspiratie en een beetje creativiteit nodig. Doch die zult u ook moeten benutten indien u een bedrijf opzet, een nieuwe tak ent of een nieuwe markt betreedt uit andere hoofde. Alleen met oudere en versleten methoden komen we niet erg veel verder. Er is altijd plaats voor het vertrouwde, maar waarom zou men geen aangepaste manier weten te waarderen?

Er is nog iets anders. Dikwijls ligt een produkt of methode van werken zijdelings op uw terrein. Ga dan niet als u, om iets te noemen, in het hout zit terwijl uw idee metaal betreft, proberen een metaalfabriek op te zetten, maar zoek samenwerking met een ondernemer in die sector, deskundig en bereid met u de zaak uit te werken. Het zou best eens jaren ke duren of onbetaalbaar zijn een bedrijf te stichten in een u onbekende branche en daar bent u vanzelfsprekend niet op uit. Het kost u wel een deel van de winst in eerste instantie. Maar het halveert ook uw risico en verdubbelt uw deskundigheid.

Reageer op dit artikel