nieuws

Grootschalig baggerdepot Noordpier weer in beeld

bouwbreed Premium

De kans is groot dat bij de Noordpier in IJmuiden toch een grootschalig depot voor opslag van baggerspecie zal moeten worden ingericht. Volgens gedeputeerde staten van Noord-Holland is dat het geval, nu uit studies gebleken is dat de Averijhaven (nabij Hoogovens) niet in staat is het bergingsprobleem voor de lange termijn in de regio Velsen op te lossen.

Rijkswaterstaat heeft bij de provincie vergunning aangevraagd voor het inrichten van de Averijhaven als baggerdepot voor 1450000 kubieke meter baggerspecie in de verontreinigingsklassen 3 en 4. De Milieu Effect Rapportage (MER) die voor deze slibberging is uitgevoerd, toont echter aan dat in de periode 1994-2008 bergingsmogelijkheden gevonden moeten worden voor 14 miljoen kubieke meter baggerspecie uit de Velsense regio, ingedeeld in de verontreinigingsklassen 2, 3 en 4.

Daarmee is de ‘vermijdingsvariant’ (waarin het slib uit de Velsense regio op andere wijze wordt verwerkt, zodat de Noordpier buiten beeld kan blijven als grootschalige bergingslocatie) niet haalbaar.

In dat verband wijzen GS nog eens naar de eerder aan Provinciale Staten uitgebrachte voordracht bij het Baggerspecieplan. Daarin hebben ze aangegeven dat als de ‘vermijdingsvariant’ niet gerealiseerd kan worden, het Baggerspecieplan voor de regio Velsen gewijzigd zal moeten worden.

Op 24 februari zullen de Statencommissies voor milieu, water en ruimtelijke ordening zich over de problematiek buigen. Onder meer behandelen ze dan een startnotitie voor een MER-studie naar een grootschalige slibberging in de Velsense regio. Ook wordt gekeken naar de laatste stand van zaken betreffende preventie en hergebruik en ontwikkeling van scheidings-, reinigings- en immobilisatietechnieken.

Reageer op dit artikel