nieuws

Geen schadevergoeding voor Goudse po ontwikkelaar

bouwbreed

De Goudse gemeenteraad hoeft aan poontwikkelaar Interlapin BV uit Gouda geen schadeloosstelling uit te keren van f. 75000. Dit volgt uit een beslissing van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bedrijf voerde in december een rechtszaak tegen de gemeente.

Volgens Interlapin is de gemeente er de oorzaak van dat begin 1988 acht woningen niet konden worden gebouwd. De gemeente weigerde toen medewerking te verlenen aan afbraak van het pand Karnemelksesloot 55/57 dat enkele maanden eerder, in oktober 1987, op de gemeentelijke monumentenlijst was geplaatst. Interlaping B.V. had een aaneengesloten rijtje panden, waaronder het monumentenpand, verkocht aan Planoform teneinde een nieuwbouwplan te realiseren.

Voor het pand op nummer 55/57 betaalde Planoform destijds 160 duizend gulden. In het verkoopcontract werd een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval het nieuwbouwplan geheel of gedeeltelijk geen doorgang kon vinden. Doordat de gemeente weigerde het monumentenpand van de monumentenlijst te halen bleef Interlapin uiteindelijk met het pand 55/57 zitten. Het monument was getaxeerd op 85 duizend gulden zodat naar het oordeel van Interlapin een schadepost van 75 duizend gulden ontstond.

Interlapin had in 1987 geen beroep bij de Raad van State ingesteld toen het pand op de monumentenlijst werd geplaatst. Wil Interlapin de procedure verder doorvoeren dan dient het bedrijf de gemeente formeel te verzoeken om het pand van de monumentenlijst af te halen, aldus het rechtscollege in de uitspraak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels