nieuws

Friesland trekt geld uit voor erfbeplantingen

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Friesland geven f. 5000 subsidie aan de Stichting Instandhouding Landschapselementen in Friesland (SILF). Het geld is bedoeld voor een voorlichtingspo over erfbeplantingen.

Eerder droeg het college al financieel bij in de totstandkoming van tentoonstellings-, cursus- en voorlichtingsmateriaal.

Reageer op dit artikel