nieuws

Friesland stelt richtlijnen voor windenergie vast

bouwbreed Premium

Lijnopstelling langs de Afsluitdijk en de Waddenkust, langs de voormalige Middelzeedijk of verspreid over de hele provincie. De provincie Friesland gaat via een MER onderzoeken welke van deze drie opties het meest geschikt is om op grote schaal windturbines te bouwen.

Friesland heeft met het rijk afgesproken dat er voor het jaar 2000 zoveel turbines moeten staan dat in elk geval 200 MegaWatt aan windenergie-vermogen kan worden opgewekt. Momenteel wordt in samenwerking met energiebedrijf NUON onderzocht waar dat het beste kan plaatsvinden. Begin 1995 wordt besloten voor welke optie wordt gekozen.

Reageer op dit artikel