nieuws

Flinke schade aan kolombekleding NN Rotterdam

bouwbreed Premium

Het hoogste kantoorgebouw van Nederland, Delftse Poort van Nationale Nederlanden (NN) naast het Centraal Station in Rotterdam , heeft een flinke schade opgelopen aan de bekleding van buitenkolommen. NN wijdt de schade aan mechanische oorzaken.

Nog geen drie jaar na de bouw kampt de Delftse Poort met problemen in de bekleding van buitenkolommen. Het dunne Neoparies, ook wel aangeduid als Japans glas, boert af bij de verbindingspunten met de er achterstaande betonkolommen. Op meer dan vijftien plaatsen is de schade momenteel waar te nemen en bezint men zich op afdoende vormen van herstel.

Colonnade op trottoir

Het kantoorgebouw van Nationale Nederlanden bestaat uit een toren van 150 meter en een toren van 93 meter hoogte. De parkeergelegenheid is ondergebracht in een met zwart graniet beklede ruimte op eerste en tweede verdieping. Op de derde verdieping bevinden zich facilitaire ruimten, daarboven beginnen de eigenlijke kantoortorens met gevels die met spiegelend glas zijn afgewerkt.

Deze kantoortorens rusten grotendeels op flinke kolommen aan de randen van de hoge bouwvolumen. Architect Abe Bonnema gaf er de voorkeur aan, deze kolommen direct uit de bestrating van het verbrede trottoir te laten oprijzen. De grote betontegels kregen hulpstukken zoals kolomkransen met een open voeg van ruim een centimeter. Elders aan het Weena, waar de arcade eveneens in het bestemmingsplan was voorgeschreven, heeft men veelal een betonvloer met daarop een afwerking van bijvoorbeeld natuursteen op een betonvloer toegepast.

Kolombekleding

De kolommen van NN, tot de kantoorverdiepingen ruim achttien meter hoog, zijn plaatselijk aan het zicht onttrokken door de parkeerlagen, en hebben een ronde doorsnede. Voor de bekleding zijn alternatieven overwogen van uiteenlopende materialen zoals roestvast staal, keramische tegels, gekloofde natuursteen in de vorm van ‘klinkers’ en het Japanse glas.

Dat glas of Neoparies was net in Amsterdam voor het eerst op grotere schaal voor ronde kolommen toegepast bij de uitbreiding van het Concertgebouw van Pi de Bruijn.

Het materiaal bestaat uit gekristalliseerd glas dat bij zeer hoge temperaturen haar vorm krijgt. Het wordt zowel vlak als gebogen gefabriceerd en heeft een dikte van circa 20 mm.

Tot de voordelen van het materiaal rekent men het strakke en zeer gladde oppervlak met relatief dunne voegen. Het materiaal kan eenvoudig ontdaan worden van graffiti, dat dan ook nauwelijks bij het NN-kantoor zichtbaar is door geregelde inspectie en schoonmaak.

Alternatieve materialen zoals hiervoor genoemd reageren verschillend op schoonmaak en eventueel noodzakelijke beschermingslaag, zoals dat direct in de omgeving van de Delftse Poort zichtbaar is. In principe gedraagt het materiaal zich als graniet en wordt geleverd door een natuursteenhandel, die ook voor de montage zorgdraagt.

Aan de achterzijde van het gebouw is een opstorting rond een kolom op de grens van een inrit gemaakt om ‘aanrijding’ te voorkomen.

Met een schade tijdens de bouw van een metrotoegang op de stoep voor Nationale Nederlanden, ontstonden door aanrijdingen schades die tot vervanging van enkele bekledingsplaten hebben geleid.

Mechanisch beschadigd?

Op meer dan vijftien plaatsen boert het materiaal bij de verankering van roestvast staal af. Scholvormige stukjes materiaal springen weg en brengen de verankering in het zicht.

Nationale Nederlanden Vastgoed meent dat het onderhoud van de gevel, onder meer met een schaarlift, bij botsingen voor mechanisch veroorzaakte schade zorgt. Veelal gebeurt dit ter hoogte van de eerste horizontale voeg, soms aanzienlijk hoger.

Of de druk van vrachtvervoer op de tegelbestrating eveneens een aanleiding kan vormen is een vraag, omdat de voeg van minimaal 10mm tussen bestrating met kolomkransen en bekleding dan niet zou functioneren.

NN Vastgoed naar de oorzaak gevraagd, reageerde bij monde van de heer White met de mededeling dat het om peanuts gaat. De talrijke kolommen bevatten honderden platen waarvan er afgezien van uitwisseling door aanwijsbare aanrijdingen een relatief klein aantal nu de gesignaleerde problemen tonen. Soms heeft men het afgeboerde materiaal aangevuld als zeg maar plamuurwerk.

Intussen blijken enkele schades zich verder af te tekenen door lichte scheurvorming in de platen.

Duur

Het mag dan om relatief weinig platen gaan, het zijn wel heel dure platen. Het effect van gladde kolommen wordt op zichthoogte van passanten bedorven.

Er wordt nog gestudeerd op het verhelpen van het probleem, waarbij zelfs gedacht is aan het met specie vullen van de spouw tussen beton en bekleding. Het vormt in ieder geval een schade die afbreuk doet aan de zorg waarmee materiaalkeuze plaats vond en vraagt bij verder gebruik zeker om vrijwaring van aanrijschade van auto’s van koeriers tot schaarliften van eigen onderhoudsmensen. Dat is de les die Nationale Nederlanden in Rotterdam op z’n minst oplevert.

Reageer op dit artikel