nieuws

Europese subsidie voor verkeers- poen in Rotterdam

bouwbreed

De gemeente Rotterdam heeft voor drie verkeers- en vervoerspoen f. 2,8 miljoen subsidie gekregen van de Europese Gemeenschap. Het geld is afkomstig uit het Thermie-programma, bedoeld voor de vermindering van energiegebruik door nieuwe technologie.

Voor dit programma is gedurende vijf jaar f. 300 miljoen beschikbaar.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moest Rotterdam samenwerken met andere Europese steden. Daartoe heeft de Maasstad een consortium gevormd met Southampton, Keulen, Piraeus, Santiago, Portsmouth, Evora, Dresden, Cork en Caen.

Het samenwerkingsverband heet Entrance, waarvoor 10,5 miljoen ecu, (circa f. 21 miljoen) beschikbaar is. Rotterdam gaat zijn deel van de subsidie gebruiken voor een systeem van elektronische routebegeleiding op de rijkswegen rond de stad, een Parkeer en Reis-systeem (P+R) en een proef met energiezuinige stadsbussen op elektriciteit (opgewekt met diesel) en biodiesel. Het openbaar vervoersbedrijf RET wil tot 1996 gaan experimenteren met twee of drie hybride (gemengde) bussen en 29 bussen op biodiesel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels