nieuws

Eerste uitkomst leden- raadpleging NWR over brutering betwijfeld

bouwbreed Premium

De Nationale Woningraad (NWR) heeft in een brief aan zijn leden de eerste resultaten bekend gemaakt van de ledenraadpleging over de brutering. Van de 160 corporaties die hebben gereageerd is liefst 98% positief.

Door de grote corporaties wordt echter niet veel waarde gehecht aan dit percentage. Daar wordt verwacht dat er veel meer tegenstemmers zullen zijn.

De brief van NWR-directeur N. van Velzen is woensdag jongstleden naar de leden gegaan, als begeleidend schrijven bij de aan de corporaties verzonden antwoorden van staatssecretaris Heerma aan de Tweede Kamer over de bruteringsoperatie.

“Wij maken van de gelegenheid gebruik”, aldus Van Velzen, “u op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de ledenraadpleging. Van de circa 160 reacties (eenderde van de toegelaten instellingen) die nu zijn ontvangen, is 98% positief.”

De brief blijkt slecht gevallen te zijn bij met name de grotere corporaties, met een bezit van meer dan 4000 woningen, in de grotere steden en groeikernen.

“Men heeft grote moeite met de constatering dat er maar 2% heeft tegengestemd”, aldus een directeur van een middelgrote Randstedelijke corporatie.

In die kringen wordt verwacht dat het feitelijke aantal tegenstemmers veel hoger ligt. “Ik bespeur bij velen een wel zeer genuanceerde mening over de bruteringsoperatie. Bij de grote corporaties in de Randstad en de groeikernen zal de balans eerder in de richting van 50% voor en 50% tegen de brutering uitslaan.”

Rekenen

Hij wijst er tevens op dat veel van de grotere corporaties nog lang niet in staat zijn een besluit te nemen, omdat men nog druk aan het rekenen is of omdat er nog een definitief besluit in het bestuur moet worden genomen. De directeur vermoedt dan ook dat de 160 corporaties die nu worden aangehaald vooral de kleinere corporaties zijn, actief buiten de Randstad en/of op het platteland.

“Zij zijn behoorlijk volgzaam. Als de NWR zegt: ‘Ga maar akkoord’, dan zullen ze het niet zo snel meer narekenen. En als ze dat wel doen, hoeft er ook minder te worden gerekend. Die corporaties zullen dus vrij vlot akkoord gaan.”

De grotere corporaties hechten daarom niet zoveel waarde aan de eerste resultaten van de ledenraadpleging, aldus de corporatiedirecteur. Wel is men bezorgd over de vraag op welke wijze er wordt besloten over het al of niet doorgaan van de brutering.

“Als Heerma spreekt van een overgrote meerderheid die ja moet zeggen tegen de bruteringsovereenkomst, praten we dan in aantal corporaties of in aantal woningen? Daar moet ook duidelijkheid in komen. Immers: Een groot deel van de corporaties is klein, en heeft maar weinig DKP-woningen in bezit. En relatief weinig corporaties hebben een groot deel van de woningen in bezit. En dat zijn nou net de corporaties in de grotere steden, die ook nog eens met een heleboel andere problemen worden geconfronteerd. Daar ligt het allemaal heel wat gecompliceerder.”

Reageer op dit artikel