nieuws

Ede heeft 55 hectare bedrijfsterrein nodig

bouwbreed Premium

De gemeente Ede heeft tot 2005 circa 55 hectare bedrijfsterrein nodig. Momenteel heeft de Gelderse gemeente nog 42 hectare op voorraad beschikbaar. Deze voorraad zal echter volgend jaar al worden aangesproken.

Dit blijkt uit de door burgemeester en wethouders van Ede gepresenteerde nota ‘Ruimte voor Werk’. Deze nota schetst op welke wijze de gemeente voor voldoende vestigingsplaatsen voor het bedrijfsleven wil zorgen.

In de periode 1989-1993 heeft de gemeente gemiddeld 6,6 hectare per jaar uitgegeven. Op dit moment heeft Ede nog ongeveer 42 hectare op voorraad. Het college verwacht echter dat wanneer het uitgiftetempo zo doorgaat volgend jaar deze voorraad zal worden aangesproken. “Met als gevolg in 1998 een tekort aan regulier bedrijfsterrein”, aldus het college in de nota.

Het Edese gemeentebestuur gaat ervan uit dat voor een evenwichtige groei van de werkgelegenheid tot het jaar 2005 minimaal 70 hectare netto regulier bedrijfsterrein, 18 hectare bedrijfsterrein in een bedrijvenpark en 50000m2 bruto vloeroppervlak op locaties noodzakelijk zijn. Volgens B en W biedt het te ontwikkelen bedrijvenpark ‘De Vallei’ hiervoor voldoende mogelijkheden. Voor wat betreft het bieden van ruimte voor kantoren denkt Ede aan het ontwikkelen van de stationslocatie.

Werkgelegenheid

Met betrekking tot de werkgelegenheid wordt in de nota gesteld dat deze in het afgelopen jaar met 350 arbeidsplaatsen is gestegen. De stijging heeft zich vooral in de detailhandel, zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg voorgedaan. In de bouwnijverheid, industrie en groothandel was in ’93 sprake van een daling van het aantal arbeidsplaatsen.

Reageer op dit artikel