nieuws

Economische Zaken brengt een artikel over de …

bouwbreed

Economische Zaken brengt een artikel over de uitbreiding van Schiphol. Als de plannen doorgaan, moet tot 2015 ruim f. 30 miljard worden geinvesteerd in de uitbreiding met een vijfde parallelle baan en de verbetering van de infrastructuur in de regio, zodat die aantrekkelijk blijft voor bedrijven. Een groot deel van de investeringen is niet nieuw, maar staat in het Structuurschema Verkeer & Vervoer (SVV). De wettelijk verplichte schriftelijke inspraakprocedure is op 18 januari van start gegaan en duurt tot 10 mei. Daarna zullen door het rijk en de provincie Noord-Holland hoorzittingen worden georganiseerd. De uiteindelijke besluitvorming wordt niet voor 1995 verwacht. De publieke discussie rond de uitbreidingsplannen voor Schiphol concentreert zich tot nu toe op de negatieve gevolgen van meer vliegtuigen boven Nederland.

De actie van een aantal gemeenten, met Apeldoorn voorop, om de overschotten van de volkshuisvestingsbudgetten alsnog in de eigen regio voor de bouw van woningen te mogen inzetten, heeft geen effect gehad. Met instemming van de Tweede Kamer kiest staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting er wel voor om het geld voor die volkshuisvesting te behouden, maar wordt het gebruikt om knelpunten in het land weg te nemen. Dit bleek tijdens een mondeling overleg met de kamer over het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). In het kader van de BWS hoeven de gemeenten en regio’s niet langer op 31 december om vijf voor twaalf nog even snel hun papieren bouwplannen in te dienen, aldus NG Magazine. Het BWS maakt het mogelijk dat vijftig procent van het budget wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

“Met de bouwnijverheid is het als bij de ramp in Limburg. Het water mag gezakt zijn, maar het staat financieel gesproken velen tot aan de lippen.” NVOB-voorzitter J. Ravesloot stak op de nieuwjaarsontmoeting in Kasteel Groeneveld te Baarn de problemen niet achter de gordijnen. Behalve dit continuiteitsvraagstuk is er ook nog de niet te onderschatten ondermijning van de dijken, die het bonafide bedrijf opwerpt tegen onrechtmatige bedrijfsuitoefening. “Het ziet er naar uit dat 1994 een dynamisch jaar zal worden,” aldus de heer Ravesloot. Hij constateerde: “De tijd dat de overheid klaar stond om de bouw bij dreigende onraad de helpende hand te bieden is voorbij.” Bouwbedrijf brengt een verslag van deze ontmoeting in Baarn.

De bouw van de Gavi (geintegreerde afvalverwerkingsinstallatie) in Wijster vordert in hoog tempo. Toen na lang oponthoud op 1 juli jongstleden de eerste paal de grond in geheid kon worden, was ook voor ir. J.W. de Jong, directeur van Visser & Smit Bouw BV (VSB), een verlossend moment aangebroken. Het bedrijf stond al geruime tijd in de startblokken, maar door de hele problematiek rond de bouwvergunning duurde het drie jaar voordat het startsein kon worden gegeven. Bij de bouw van de Gavi is VSB verantwoordelijk voor het civieltechnische deel van het po. Vanaf het grondwerk en het heien van de funderingspalen tot en met het schilderen van de laatste deur, de aanleg van de verlichting en riolering. In VAM Mededelingen een interview de heer de Jong.

Het Park Atrium vormt een waardevol onderdeel van het Brussels erfgoed. Het is de voormalige zetel van de Groep Josi, die zelf het initiatief nam tot volledige renovatie met behoud van de originele gevels. Daarbij blijft het buitenaanzicht volledig behouden. De voorgevels worden in hun oorspronkelijke staat gerestaureerd, maar daarachter wordt alles nieuw. Het grondoppervlak is 3300 m2 groot en de verhuurbare kantooroppervlakte zal 22500 m3 bedragen. Er komen twee ondergrondse parkeerniveaus voor 150 wagens, en negen kantoorniveaus. De kantoren worden voorzien van de meest geavanceerde technologieen (klimaatregeling, verhoogde vloeren voor de bekabeling) en zijn allemaal verlicht. De restauratiewerkzaamheden zijn deze maand begonnen en zullen tegen december dit jaar voltooid zijn. Bouwkroniek brengt meer informatie over het Park Atrium.

Reageer op dit artikel