nieuws

Definitief ontwerp Sontpo voldoet aan alle milieu-eisen

bouwbreed Premium

resundskonsortiet, de opdrachtgever voor de aanleg van de vaste oeververbinding over de Sont tussen Denemarken en Zweden, heeft een voorstel voor het definitieve ontwerp ingediend bij de Deense en Zweedse overheid.

Het voorstel voldoet aan alle milieu eisen die eerder in beide landen zijn bedongen.

Het voorstel dat nu is aangeboden is gewijzigd op basis van de aanbevelingen die in november 1993 gemaakt zijn door de Vattendomstolen, een Zweeds tribunaal voor het kustmilieu. In het definitieve po ontwerp zal de verkleining van het doorstromingsprofiel in de Sont als gevolg van aanleg van het gehele project – zonder compensatiebaggerwerken uit te hoeven voeren – beperkt blijven tot 0,5%.

Daarmee is de hoeveelheid baggerwerk die moet worden uitgevoerd om tot een nul-optie voor de invloed op het waterregime te komen aanzienlijk beperkt. emeenteresundskonsortiet heeft bovendien aangetoond dat de mors bij het uitvoeren van de baggerwerken, zowel constructief als compensatie, beperkt kan blijven tot 5%, zoals vereist door de Deense en Zweedse overheden.

resundskonsortiet is een onderneming waarin voor 50% wordt deelgenomen door het Zweeds SVEDAB en het Deense A/S emeenteresundsforbindelsen, beide volledig eigendom van de betreffend overheid. Hij werd opgericht naar aanleiding van een verdrag uit 1991 waarin beide landen zich uitspreken voor aanleg van de vaste oeververbinding.

Wijzigingen

Het ontwerp dat nu wordt voorgesteld is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de plannen die eerder in de ogen van de Zweedse minister van milieuzaken Olof Johansson geen goedkeuring kon vinden. De Zweedse regering is begin dit jaar niet tot een besluit over aanleg ke komen omdat een van de vier coalitiepartijen in de Zweedse regering, de centrumpartij onder leiding van de minister van milieuzaken, zich op milieutechnische overwegingen tegen aanleg verzette.

Opschorten van de besluitvorming is zeer tegen de zin van de Deense overheid geweest. Aan Deense zijde was men al begonnen met uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. Een groot gedeelte daarvan is uitsluitend bedoeld voor verbeteren van de bereikbaarheid van het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen.

Uitbouw

De uitbouw van het land aan de Deense zijde is ingekort tot 430 m. Het kunstmatige eiland dat ten zuiden van Saltholm zou komen is in twee korte delen gesplitst, die verbonden worden door een brug met een lengte van 600 m. De brugverbinding komt te bestaan uit een westelijke aanbrug met een lengte van 2640 m, een tuibrug met een lengte van 1090 m en een doorvaarthoogte van 57 m over de Flinternden, de vaargeul bij de Zweedse kust en een oostelijke aanbrug van 3740 m.

Raming

Oresundskonsortiet verwacht dat de wijzigingen, aangebracht om te voldoen aan de milieu-eisen, geen significant effect zullen hebben op de totale bouwkosten, geraamd op net onder de US$2 miljard ( ruim f. 3,5 miljard). In het nieuwe ontwerp zijn op een aantal punten besparingen bereikt.De Zweedse overheid zal het gewijzigde ontwerp nu indienen bij het Vatterdomstolen. Deze instantie zal een definitief oordeel geven over de milieuconsequenties van het po. Verwacht wordt dat het tribunaal medio april daarmee zal zijn komen. Naar het zich laat aanzien zal de Zweedse overheid kort daarna een definitief besluit over de verbinding nemen. emeenteresundskonsortiet verwacht de aanleg tegen het einde van 1994 te ke beginnen. De verbinding kan dan in het jaar 2000 in gebruik worden genomen.

Reageer op dit artikel