nieuws

De toekomst kennen?

bouwbreed

Het is duidelijk dat er geen zekerheid bestaat over dingen die nog moeten gebeuren. Gewoonlijk is er wel een redelijke waarschijnlijkheid dat iets zal gebeuren, maar zeker weten we het niet. Tenminste, dat is de overtuiging van de meeste realisten. Sommige mensen zijn er echter zeker van dat de een of andere speciaal begaafde persoon wel iets meer over de toekomst kan weten. En dat vertrouwen in een speciaal inzicht vindt men ook in het bedrijfsleven.

Er wordt gezegd dat zo’n 20% van de mensen in astrologie gelooft, dat is het verklaren van de in de sterren liggende toekomst. Anderen spreken van zo’n 7 of 10% ondernemers die afgaan op zekere voortekenen bij het nemen van beslissingen. Het is volgens heel wat betrokkenen dus niet enkel onzin, zoals bepaalde nuchterlingen volhouden.

Nogal wat ondernemers houden bij het nemen van hun beslissingen (soms) rekening met voortekenen. Als een relatie voor elf uur belt, zeg ik ja, daarna nee. Indien ik op weg naar kantoor vier groene auto’s passeer, wordt het een goede dag. De uitdrukking ‘ik voel het aan mijn water’ markeert geloof aan andere dan mathematische gegevens.

Enig bijgeloof, enig vertrouwen in profetieen, hebben we ook bij het zaken doen. Voor grote beslissingen, zoals het aanstellen van zeer verantwoordelijke personen, laten nogal wat leiders van grote bedrijven een horoscoop trekken. Dikwijls loopt men daar niet mee te koop, aangezien er nog immer schutterig om wordt gelachen en het bedrijfsleven zo volstrekt serieus en logisch heet te zijn.

Het ligt voor de hand dat ook een groot bedrijf niet ergens op de bovenste verdieping een kaartlegster herbergt, doch men zou opkijken als men precies wist wie wel degelijk rekening houdt met diegenen die afwijken van de computer of rekenmachine.

Houden ondernemers die stiekem of openlijk wat anders geloven nu zichzelf en hun relaties voor de gek? Ik geloof het niet. Nogmaals, we weten niet wat de naaste of verre toekomst zal bieden, hoe de wereld zal reageren op wat we vandaag doen en beslissen. Dat is niet mogelijk in de zin van een vaststaand programma. Men kan er geen contract voor krijgen, geen geld op lenen, ook al vindt men gelovers onder bankdirecteuren. Zekerheid verschaft de toekomst nu eenmaal niet. Maar een verwachting, op grond van wat dan ook, is meer dan straatsteentjes tellen. Er wordt over een te formuleren verwachting nagedacht en dat is meer dan men nogal eens van een besluit kan zeggen.

Normaal gesproken houdt men naast dat wat nuchterlingen bijgeloof noemen, ook rekening met eventualiteiten. Stel dat het zover komt, dat iets problemen in deze richting geeft, dat de ander op deze manier reageert? Er wordt niet klakkeloos geraden, niet met een dobbelsteen gegooid. Dat is al meer dan in vele andere gevallen.

Vertrouwt men in het zakenleven niet vaker op iemand die terecht kan verklaren: “heb ik het niet gezegd?” Kijkt men niet liever naar wie goed voorspelde dan naar een sombere zwartkijker? Heeft menigeen niet zo’n paar kleine geheimpjes die hij ook voor zichzelf niet onder woorden durft te brengen? En of dat nu de kleur van Jans overhemd is of de tint van de binnengekomen envelop, wanneer het de moed erin houdt, is al iets gewonnen. Ik denk overigens dat iedereen diep in zijn hart met zulke grapjes speelt.

Bijgeloof is zo oud als de wereld. Soms komt het vaker voor dan anders. We noemen het officieel graag dom. Maar is het dat wel altijd? Soms geeft dit bijgeloof uiting aan minder bewuste aarzelingen, die niet zonder grond zijn. Ondernemen is af en toe anders dan doodnuchter verstand, terwijl gevoel veel dichter bij vertrouwen op moeilijk in een computer in te voeren feiten berust.

Een ondernemer hoeft zich niet te schamen voor zijn zogenaamde bijgeloof, afgaan op een horoscoop of eigen systeempje. Zolang voor hem zijn beslissingen rationeel zijn en gebaseerd op zaken waarin hij gelooft, doet hij het goed. Ook ondernemen is meer dan rekenen op een telmachientje. Natuurlijk is een bedrijf geen waarzegster op de kermis. Zonder te overdrijven zijn talloze verder onverklaarbare beslissingen, zo maar in ondernemers opgeborreld en hebben verrassende resultaten opgeleverd, naast puur verstand.

Reageer op dit artikel